Chráněné lokality evropského významu najdete na krajském webu

Chráněné lokality evropského významu najdete na krajském webu
ilustrační foto

Kde všude se v Olomouckém kraji vyskytuje chráněný netopýr velký? Jak vypadá koniklec velkokvětý a jak zní ledňáček říční v Litovelském Pomoraví? Pro milovníky přírody má Olomoucký kraj webové stránky www.kr-olomoucky.cz/natura2000.

Stránky interaktivní formou nabízí základní informace o přírodovědně cenných územích, která jsou v regionu chráněna v rámci soustavy Natura 2000. „Na webových stránkách si mohou zájemci pustit audiozáznamy a poslechnout si zvuky chráněných ptáků. Najdou zde jak mapy evropsky významných lokalit, tak i mnoho fotografií místní flóry i fauny,“ uvedl k projektu hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Natura 2000 představuje celistvou soustavu chráněných území evropského významu, jejím účelem je ochrana planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (například horské smrčiny, rašeliniště apod.) na území Evropské unie. (red)

Foto: kr-olomoucky.cz

Poslat nový komentář