Budeme mít nový tržní řád

Budeme mít nový tržní řád
ilustrační foto

Rada města Prostějova připravila novelu TRŽNÍHO ŘÁDU. Přibyla tržní místa a důraz se klade na novou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

„Vyhodnotili jsme stávající zkušenosti z provozu jednotlivých tržních míst a zohlednili novou obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Prostějova o nočním klidu. V novele řádu jsou dále zpracovány žádosti týkající se zřízení nových tržních míst a doby prodeje restauračních zahrádek,“ uvedla primátorka Alena Rašková. Tržní řád, podle jejích slov, upravuje dobu prodeje jednotlivých tržních míst. Pokud není stanoveno jinak, je tato doba stanovena od 6 do 19 hodin. Prodejní doba je v tržním řádu stanovena jako doba maximální, není tedy povinností prodejců ji v celém stanoveném rozsahu dodržet.

„Prodlužujeme dobu prodeje u vybraných tržních míst, která jsou provozována příležitostně, například v rámci konání zvláštní prodejní akce jako jsou třeba Prostějovské hanácké slavnosti, Prostějovské léto, Prostějovská zima, Pivní slavnosti, jarmarky s kulturním programem a podobně tak, aby prodej na stáncích u těchto příležitostí mohl probíhat i po 19. hodině. Jde například o prodej zboží v rámci různých jarmarků a slavností, prodej občerstvení v rámci koncertů nebo v rámci bruslení pro veřejnost na náměstí,“ doplnila primátorka Rašková. Změna se dotkne také některých dalších tržních míst - velodrom, Pod Lipami či náměstí T. G. Masaryka, která jsou vymezena jako příležitostná – po dobu konání zvláštní prodejní akce a zároveň se jedná o tržní místa v lokalitě, kde probíhají kulturně společenské akce.

„U tržního místa Za velodromem, kde se konají pivní slavnosti a Pod Lipami - multižánrový hudební festival - se předpokládá, že prodej na stáncích bude běžet po celou dobu akce, tedy až do 24 hodin. Navíc na místě Pod Lipami se jedná o akci konanou jednou ročně. S ohledem na výše uvedené prodlužujeme dobu prodeje u obou těchto tržních míst až do 24 hodin. Co se týče tržního místa na náměstí T. G. Masaryka, bude doba prodeje s ohledem na dobu konání akcí a s nimi spojeným prodejem například občerstvení, prodloužena, a to minimálně do 22 hodin,“ doplnila primátorka Rašková. Ve výjimečných příležitostech budou akce pořádané městem na náměstí T. G. Masaryka povoleny do 24 hodin.

Konec doby prodeje na tržním místě v ulici Anenská „Aquapark Koupelky Prostějov“ bude korespondovat s otevírací dobou tohoto sportovního zařízení, tedy do 20 hodin.  Novela řádu také reaguje na poptávku ze strany prodejců a žádost společnosti .A.S.A. TS Prostějov na prodej kolem Městského hřbitova.

Zdroj: web města

Poslat nový komentář