Publikace k 25. výročí Městské policie v Prostějově

Publikace k 25. výročí Městské policie v Prostějově
ilustrační foto
Další fotky: 
Publikace k 25. výročí Městské policie v Prostějově
Publikace k 25. výročí Městské policie v Prostějově

Městská policie letos oslaví 25 let od svého založení. Radní proto schválili vydání publikace, která toto období zmapuje. V knize je shromážděno mnoho historických archivních materiálů, mimo jiné i z období z let 1900 až 1946. Knížka by měla být nejen prezentací městské policie, ale také města Prostějova. Dobové fotografie a fakta mohou přispět ke zvýšení prestiže strážníků.

„Zajímavé jsou i historické souvislosti, neboť mnoho občanů má pocit, že funkce strážníka je výdobytkem po takzvané „sametové revoluci“. Jak je v publikaci uvedeno, z historických pramenů vyplývá, že strážníci „komunálních policií“ vždy v minulosti působili na území obcí a měst a významně se podíleli na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku,“ zmínila primátorka Alena Rašková.

Rozsah publikace je plánován asi na 80 stran formátu A5 a vydáno bude 500 kusů. Městskou pokladnu budou stát 50 tisíc korun. Návrh na grafickou úpravu už bude v gesci tiskárny, které bude tisk publikace zadán. Vydání je plánováno do konce tohoto roku. (red)

Foto publikace MPPv

Poslat nový komentář