Prostějov získá novou cyklostezku v Kostelecké ulici

Prostějov získá novou cyklostezku v Kostelecké ulici
ilustrační foto
Další fotky: 
Prostějov získá novou cyklostezku v Kostelecké ulici

K dosavadní síti cyklostezek přibude další trasa. Cyklisté budou jezdit po stezce v Kostelecké ulici. Rada města Prostějova schválila projektový námět „Cyklostezka v ulici Kostelecká, Prostějov – I. etapa“ a přípravu na podání žádosti o dotaci s tím, že realizace akce proběhne v roce 2017.

„Vzhledem k majetkoprávním možnostem máme vyprojektovanou a povolenou první etapu této cyklistické stezky v celkové délce 261 metrů. První větev dlouhá 94 metru začíná u kruhové křižovatky na Přikrylově náměstí a končí u křižovatky ulic Kostelecká a Fanderlíkova. Druhá větev zde navazuje a vede po vyústění obslužné komunikace bytových domů do ulice Kostelecká po dalších 167 metrech,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Pro rok letošní rok jsou v rozpočtu města Prostějova na tuto akci vyčleněny 2 miliony korun. Rozpočtovaná projekční cena je dle projektové dokumentace stanovena na 2,6 milionu korun.

„Vzhledem k tomu, že cyklostezka se nachází v bezprostřední blízkosti komunikace II. třídy, je možné podat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V případě této cyklostezky můžeme odhadovat možnou dotaci ve výši zhruba 0,9 milionu korun po odečtení nezpůsobilých výdajů, jako jsou náklady na souběžný chodník a veřejné osvětlení apod.,“ doplnil Fišer. (red)

Poslat nový komentář