Inspekce udělila v kraji pokuty za více než osm milionů

Inspekce udělila v kraji pokuty za více než osm milionů
ilustrační foto
Další fotky: 
Inspekce udělila v kraji pokuty za více než osm milionů

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 883 kontrol, o více než 200 více než v roce 2015 (15 677) a uložila 2 887 pokut (o 54 méně než v roce 2015) v celkové výši 130 717 343 korun. Nejvíce pokut padlo za odpady (977), což je několikaletý trend. V Olomouckém kraji provedli inspektoři 1 324 kontrol a uložili 226 pokut v celkové výši 8 385 865 korun.

Celková výše pokut v rámci ČR klesla oproti roku 2015 o zhruba pět milionů. „Při větší intenzitě kontrol nebylo zjištěno tolik porušení zákona jako v roce 2015. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 podniků podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám. Vydali jsme také poměrně velký počet opatření k nápravě, celkem 342 rozhodnutí, tedy prakticky stejný počet jako vloni, kdy jich bylo 345,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska dostala v loňském roce nejvyšší pokutu 6,5 milionů korun společnost OMGD, s.r.o. za porušení zákona o odpadech. Firma v průběhu let 2013 – 2015 nakládala v areálu bývalé chemičky v Kaznějově na Plzeňsku s 15 tisíci tunami demoličních odpadů. To však neměla povoleno. Demoliční odpady vysoce překračovaly limity povolené pro obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu.

Nejvyšší pokuta vyměřená Oblastním inspektorátem Olomouc se týkala spalovny nebezpečných odpadů EKOTERMEX, a.s. z Pustiměře na Vyškovsku. „Firmě jsme uložili pokutu 700 tisíc korun za provoz spalovny v rozporu s povolením, zejména za nedodržení emisních limitů a technických podmínek provozu,“ uvedl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc. Druhou nejvyšší pokutu, 430 tisíc korun, dostala společnost I.L.C., a.s. za to, že v Přemyslovicích na Prostějovsku neprovedla řádné zalesnění plochy po těžbě dřeva.

 

Inspektoři provedli také 479 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 126 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 446 200 korun. Zabaveno bylo 235 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 924 neživých exemplářů (výrobky). U vývozu a dovozu exemplářů zjistili, že více než každá pátá kontrolovaná zásilka nebyla v pořádku. Nejvíce zásilek s živočichy, rostlinami a produkty z nich pochází z Asie. „Velmi závažný je vzrůstající počet porušování zákonů v oblasti CITES a wildlife. V roce 2016 byl v 56 % případů zjištěn v této souvislosti pachatel vietnamské národnosti, což je o šest procent více než loni a o 20 % více, než v roce 2014. Nadále také pokračovala spolupráce s celní správou a policií na závažných případech nelegálního obchodu se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi,“ uvedl Geuss. (Zdroj ČIŽP)

Poslat nový komentář