Lidé jsou se životem v Prostějově spokojeni, ukázalo nové dotazníkové šetření TIMUR 2017

Lidé jsou se životem v Prostějově spokojeni, ukázalo nové dotazníkové šetření TIMUR 2017
ilustrační foto

Hodnocení bylo prováděno pomocí dotazníkového šetření „vzorku“ 800 občanů Prostějova. Celkem 45 procent tázaných bylo mužů a 55 procent žen. Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorií byly věkové skupiny 31 - 40 let (23 %) a 41 - 50 let (19 %). Z hlediska sociální kategorizace respondentů převažovali zaměstnaní občané.

„V Prostějově dlouhodobě převládá počet spokojených občanů. S městem jako místem pro život a bydlení je spokojeno 82 % respondentů. Po čtvrté za deset let překročila spokojenost 80 procent. Jsem moc ráda, že patříme k městům s vysokou mírou spokojenosti občanů s místním společenstvím,“ uvedla primátorka Alena Rašková. Při jmenovaném výzkumu byl použit standardizovaný dotazník, který je používán od roku 2008.

„Šetření proběhlo letos v květnu a červnu formou řízeného rozhovoru, tedy tazatel se ptá a respondent odpovídá. Proškolení tazatelé náhodně oslovovali obyvatele města podle daných věkových kategorií. Výsledky pak byly zpracovány studenty Střední odborné školy podnikání a obchodu,“ doplnila primátorka.

Index průměrné spokojenosti za rok 2017 je 6,6. Ve srovnání s předchozím rokem index spokojenosti mírně vzrostl.

V detailnějším hodnocení veřejných služeb dosáhla nejvyššího ohodnocení spokojenost občanů s komunálními službami. I zde, ve srovnání s rokem 2016, u většiny služeb vzrostla spokojenost.

Respondenti posuzovali také bezpečnost ve městě. Jako spíše nebezpečné vnímají chodit v noci po veřejných prostranstvích. Ve srovnání s předešlými lety ale došlo k růstu pocitu bezpečí, přičemž u tří hodnot došlo k nejlepšímu hodnocení od roku 2008.

Součástí dotazníku byly mimo jiné i otázky týkající se hodnocení veřejného pořádku a fungování městské policie. V případě hodnocení veřejného pořádku opět převládá u občanů spokojenost. Jedenašedesát procent oslovených si myslí, že je na tom Prostějov lépe než jiná města.

Prostějované letos ohodnotili jako nejlépe dostupné školy a praktické lékaře. Nejvýrazněji vzrostlo hodnocení sociálních a azylových domů. Tato služba má také nejlepší hodnocení v historii sledování.

Své hodnocení má i kvalita městského prostředí. Z nabídnutých položek jsou na tom nejlépe parky a zeleň, odvoz odpadů a čištění silnic.

 

Naopak nejnižších hodnot je dlouhodobě dosahováno u možností zaměstnání, nejhůře je hodnocena hlučnost ve dne a kvalita ovzduší. (red)

Komentáře

Je tu něco - stížnost na špatné chodníky. Známá bolest, proto v předvolebních SLIBECH slíbilo Hnutí PéVéčko, že opraví osobně chodníky o ploše šesti fotbalových hřišť. Neřekli ale, že se jedná o hřiště na stolní fotbal. Prostě Slibotechna náměstka P. a náměstkyně H. Voliči naletěli, koryta zachována. Špatné chodníky také.

Též jsem tu spokojen. Lepší místo k životu neznám. Mám tu rodinu, přátele, práci... Pár věcí, na které lze nadávat, ale zas ne tolik, aby to stálo za to se odstěhovat. Prostě kdo by to tu neměl, kdo by to tu neměl rád ?

Docela dobrý název, TIMUR (a jeho parta), což je krycí název pro partu pana zastupitele Mgr. Moudrého, který ač v "opozici", ze všech sil kope za rudo-oranžovou koalici. Inu, vždy platilo :"Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!" Jak může být rozumná paní primátorka radostí vedle sebe, že TIMUR (a jeho parta) zpívají dle not, které dostal od radnice? Dostal by TIMUR další zakázku na průzkum, kdyby to "nevyšlo"?? A pro maldé čtenáře, TIMUR a jeho parta, spisovatel z CCCP, Arkadij Gajnar. Pěknej prevít byl ten TIMUR i jeho parta....P.

A ty velmi špatné chodníky !

Je ostudou Prostějova že zde není zubní pohotovost ale na druhou stranu máme wifi lavičky.

Poslat nový komentář