Dobrých andělů je v Prostějově 215

Dobrých andělů je v Prostějově 215
ilustrační foto

Dobrý anděl je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. V Prostějově máme těchto andělů hned 215.

Dobří andělé svými příspěvky podporují děti se závažným onemocněním: cystickou fibrózou, svalovou dystrofií Duchenne, nemocí motýlích křídel, vážnými metabolickými poruchami, selháním orgánů, onkologickým onemocněním a dalšími. Jejich příběhy si můžete přečíst na www.dobryandel.cz/rubrika/andelsky-blog/.

Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci do systému. Zároveň mohou Dobří andělé sledovat využití svých finančních prostředků po přihlášení do Andělského účtu, který je přístupný následující pracovní den po registraci. Vždy první den v měsíci nadace rovnoměrně rozdělí všechny finanční prostředky přijaté v předchozím měsíci a ještě ten den je pošle rodinám v nouzi.

Rodiny s dětmi v tíživé situaci, kde otec, matka nebo dítě jsou onkologicky nemocní nebo dítě trpí jiným závažným a dlouhodobým onemocněním, mohou požádat o pravidelnou finanční pomoc prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na tel. 733 119 119 a e-mailu dobryandel@dobryandel.cz. Každá žádost je posuzována individuálně, na pomoc není právní nárok. Víc se o projektu dočtete na www.dobryandel.cz. (ber)

Poslat nový komentář