Šachy vedení města kolem Národního domu

Šachy vedení města kolem Národního domu

Podivné manipulace s mandáty členů správní a dozorčí rady Národního domu provedlo vedení Města Prostějov a naservírovalo zastupitelstvu ke schválení na jeho zasedání 8. listopadu. Mistostarostky Ivana Hemerková a Alena Rašková si s požehnáním zastupitelů vyměnily své funkce ve správní a dozorčí radě, minimálně do dalšího zasedání zastupitelstva však bude Národní dům bez regulerního správního dohledu. Popudem ke startu odvolávání a následnému jmenování nových mandátů bylo odstoupení pana Lizny ze správní rady ze zdravotních důvodů a vypršení funkčního období místostarostky Aleny Raškové. Na jeho místo pana Lizny byla radními navržena a zastupitelstvem schválena Milada Sokolová. Místostarostce Raškové skončil mandát předsedkyně správní rady, který vykonávala po dvě funkční období, a radní ji proto delegovali do dozorčí rady, kde patrně zaujme opět roli předsedkyně. Tuto pozici dosud vykonávala místostarostka Ivana Hemerková, kterou naopak vedení města odvolalo a přesunulo její mandát do správní rady. Šachová partie těžko pochopitelná, přesto skutečná a odsouhlasená zastupiteli. Podle stanov obecně prospěšné společnosti Národní dům, jejímž spoluzakladatelem Město Prostějov je, mohou vykonávat členové správní či dozorčí rady své funkce pouze po dvě funkční období na sebe navazující, pak je podmínkou k dalšímu jmenování jednoroční půst. Místostarostce Raškové zanikl 25. října její mandát ve správní radě, proto zřejmě tenhle přesun do dozorčí rady. Podle záznamů Obchodního rejstříku jsou spoluzakladateli o.p.s. Národní dům také Švehlova střední zemědělská škola a Rodinná škola Prostějov a Střední odborné učiliště obchodní Prostějov, které rovněž delegují do obou správních orgánů své zástupce. V šestičlenné správní radě jsou v současné době zapsáni předsedkyně Alena Rašková a členové František Lizna, Pavel Smetana, Miroslav Sedláček, Adolf Vlk a Josef Augustýn. Ve tříčlenné dozorčí radě pak předsedkyně Ivana Hemerková, Milan Soukup a Michal Šmucr. Stejně jako místostarostce Raškové zaniklo 25. října funkční období M. Soukupovi, už za pět dní vyprší funkční období dalším členům – M. Sedláčkovi a M. Šmucrovi, v polovině prosince i A. Vlkovi. Je tedy s podivem, proč radní neřešili souběžně téměř polovinu zanikajících mandátů a ponechávají Národní dům bez správního dohledu. Že by odpovědní pracovníci na radnici už zaspali zimním spánkem? (jap)

Poslat nový komentář