Ušetřené statisíce putují do nové výsadby zeleně

Ušetřené statisíce putují do nové výsadby zeleně
ilustrační foto
Další fotky: 
Ušetřené statisíce putují do nové výsadby zeleně

Původně plánované finance na údržbu mlýnského náhonu v Prostějově našly jiné využití, 300 tisíc korun bude investováno do výsadby nových stromů jak na polních cestách, tak i přímo ve městě.

Proč došlo ke změně v určení financí, vysvětlila náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má kapitolu životního prostředí ve své gesci.

„Vzhledem ke klimatickým podmínkám a nízkému průtoku vody v průběhu letošního roku nebylo nutné realizovat práce související s odbahněním části náhonu. Vzhledem k této skutečnosti bylo možné finanční prostředky použít na výsadbu stromů na pozemcích ve vlastnictví města, a to podél polních cest v katastru Čechovic a v katastru Domamyslic a ještě více ozelenit město a jeho okolí.“ (red)

Foto: MMP

Poslat nový komentář