Odbor požární prevence přistoupí ke kontrolám prostor únikových her

Odbor požární prevence přistoupí ke kontrolám prostor únikových her
ilustrační foto

MV – GŘ HZS ČR zaznamenalo tragickou událost v polském Koszalinu a velice špatné výsledky polských kontrolních orgánů. 

„Proto v lednu přistoupíme k vyhlášení mimořádných tematických kontrol provozovatelů obdobných her. Cílem požárních kontrol bude prověřit především možnosti evakuace, funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany a bezpečný provoz elektrických či jiných požárně nebezpečných zařízení. Prověřováno bude také, zda prostory provozování her byly k tomuto účelu zkolaudované," uvedla luvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Květoslava Skalská.

(Zdroj: HZS ČR)

Poslat nový komentář