Rodiče pozor. Přijímačky na střední školy se blíží!

Rodiče pozor. Přijímačky na střední školy se blíží!
ilustrační foto

Už si vaše děti podaly přihlášku na střední školu? Je nejvyšší čas. Pro první kolo přijímacího řízení je stanoven termín nejpozději 1. března.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky čeká všechny uchazeče o vzdělání v oboru zakončeném maturitou. Jednotné testy se netýkají oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,  oborů vzdělání s výučním listem, oborů zkráceného studia,  oborů skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška a  oborů vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška. 

Každý žák může podat dvě přihlášky na různé střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné školy. Pro první kolo přijímacího řízení se přihláška podává nejpozději 1. března 2019.

Děti letos již potřetí čekají plošné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky na maturitní obory.  Úspěšné zvládnutí této zkoušky tvoří 60 procent ze sumáře podmínek pro přijetí na střední školu. Maximální počet dosažených bodů v obou didaktických testech je 50. Minimální hranice úspěšnosti není plošně stanovena, školy si kritéria tvoří samy v rámci kritérií pro přijetí.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia mají 1. termín 12. 4. 2019, 2. termín pak 15. 4. 2019.  U šestiletých a osmiletých  gymnázií je první termín: 16. 4. 2019, druhý termín 17. 4. 2019. Náhradní termíny pro všechny obory jsou pak 1. termín: 13. 5. 2019 a 2. termín: 14. 5. 2019.

Zkoušky se konají na školách, na které žáci podali přihlášky ke studiu. Pokud žák podal přihlášky na dvě školy, píše testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce na prvním místě, v druhém termínu pak na v pořadí druhé střední škole. (ber)

Ilustrační foto: cermat

Poslat nový komentář