Je Bílá sobota. Pečte mazance a beránky a pleťte pomlázky

Je Bílá sobota. Pečte mazance a beránky a pleťte pomlázky
ilustrační foto

Dnes je Bílá sobota, podle křesťanské tradice druhý den takzvaného velikonočního třídenní.  Bílá sobota, den pobytu Krista v hrobě, nočními obřady přechází v neděli, kdy se slaví zmrtvýchvstání.

O Bílé sobotě se zvony vrátily z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek. Tento den se nekonají mše ani další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Až po západu Slunce začíná velikonoční noc (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Protestantské církve sice většinou vigilii nepraktikují, ale obsah Velikonoc to pro ně nemění.

Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci. Název může také pocházet z lidových zvyků velkého úklidu a bílení den před oslavou zmrtvýchvstání. V minulosti tento den domácnosti kromě úklidu připravovaly obřadní i sváteční pokrmy, lidé pekli mazance a velikonoční beránky, muži pletli pomlázky a ženy zdobily velikonoční vajíčka. (red)

Poslat nový komentář