Město opět posílá peníze na čištění vody v Plumlovské přehradě

Město opět posílá peníze na čištění vody v Plumlovské přehradě
ilustrační foto

K dotační injekci dochází na základě jednání zástupců vedení města v minulých letech, kdy padl příslib, že se bude podílet na částečné úhradě nákladů na provoz srážecích stanic na přítocích vody do přehrady Plumlov.

„Město Prostějov podporuje čištění vody na Plumlovské přehradě. Stejně tak, jako v letech minulých, tak i letos vypomůže ke zlepšení jakosti vody,“ uvedl primátor města František Jura s tím, že Povodí Moravy, s. p. Brno na tato opatření tak získá od města Prostějova 50 tisíc korun.

„Peníze konkrétně půjdou na nákup a použití síranu železitého do srážecích stanic. Síran vysráží fosfor a tím eliminuje přísun živin způsobujících nárůst sinic,“ vysvětlila náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Celkové náklady na provoz srážecích stanic činí zhruba 700 tisíc korun z toho 200 tisíc hradí Povodí Moravy s.p. z vlastních zdrojů. Dofinancování je pak řešeno dotacemi získanými od Olomouckého kraje, města Prostějova a okolních obcí. (red)

Ilustrační foto: ber

Poslat nový komentář