Ve městě vznikne další dobíjecí stanice pro elektromobily

Ve městě vznikne další dobíjecí stanice pro elektromobily
ilustrační foto

Rada města Prostějova vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku za účelem umístění a provozování dobíjecí stanice/stanic pro elektromobily. Město Prostějov připravuje pro majitele elektromobilů novinku v podobě dobíjecí stanice.

„Začali jsme proto jednat se zájemci o možnosti výstavby dobíjecích stanic/stanice a vytipování vhodné lokality. Na základě obdržených stanovisek byla zájemcům - společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a společnosti ČEZ, a.s., nabídnuta pro výstavbu lokalita parkoviště za nákupním centrem KUBUS v Plumlovské ulici,“ nastínil primátor František Jura.

„Konkrétně jde o veřejné parkoviště umístěné blízko centra v těsné blízkosti trafostanice, tedy vhodné pro výstavbu rychlodobíjecí stanice. Oběma společnostem lokalita vyhovuje a o výstavbu stanice nadále mají zájem,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Výše uvedené parkoviště s celkovým počtem 52 parkovacích stání je v současné době v nájmu společnosti FCC Prostějov, s.r.o., za účelem jeho provozování.

„Máme dohodnuto, že vyjmeme trojici dotčených parkovacích míst z nájemní smlouvy, přičemž dvě ze tří by sloužila pro účely vyhrazeného stání pro elektromobily a jedno pro umístění a provozování dobíjecí stanice/stanic. Město jako pronajímatel by tak mohlo uzavřít napřímo s provozovatelem dobíjecí stanice pro elektromobily jako nájemcem nájemní smlouvu, a to po vzájemně dohodnutou dobu. Vše s ohledem na nutnost finanční investice do projektu instalace stanice včetně přívodního kabelu elektrické energie, pravděpodobně na dobu určitou minimálně deset let,“ přidal vysvětlení Pospíšil s tím, že celkově navyšující se počet elektromobilů vyžaduje pozornost vedení města a výstavbu takových stanic.

Jedná se o další z realizovaných kroků v projektu strategie smart city v Prostějově. (red)

Poslat nový komentář