FCC použití RounDupu na postřiky nepřiznává. Plochy ale bude značit!

FCC použití RounDupu na postřiky nepřiznává. Plochy ale bude značit!
ilustrační foto

V minulých dnech se na redakci PvNovinek obrátila řada majitelů psů. Stěžovali si, že jejich čtyřnozí svěřenci se potýkali s mnoha zdravotními problémy, od vyrážek po střevní a žaludeční potíže. I podle mínění veterinářů šlo o souvislost s postřikem zelených ploch ve městě. To prováděla firma FCC. Redakce požádala opakovaně o vyjádření firmu i magistrát. Odpovědi jsme se dočkali právě dnes. 

"Obecně můžeme konstatovat, že používáme k této likvidaci povolené chemické postřiky. Tato činnost je pravidelně kontrolována pracovníky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Poslední kontrola k této věci proběhla 2. 5. 2019 se závěrem bez zjištění nedostatků," uvedl v prohlášení ředitel společnosti FCC Prostějov Štěpán Špaček. O tom, o jaké látky konkrétně jde, pomlčel. Z fotografie, kterou sdílela jedna z obyvatelek sídliště Šárka, jde jasně o kontroverzní RounDup.

V případě medializované kauzy použití chemického postřiku v Kolářových sadech a následného možného způsobení zdravotních komplikací psů uvádí Špaček následující: "Dne 27. 5. 2019 byl v prostoru Kolářových sadů proveden lokální postřik proti vytrvalým plevelům (svlačec, pýr plazivý). U některých stromů bylo provedeno ošetření kořenové mísy a dále byl také ošetřen keřový záhon. V travnatých plochách postřik prováděn nebyl, stejně tak jako na tzv. psí louce na Šmeralově ulici, která slouží pro volný výběh psů." O dalších lokalitách, Šárce, Zrzavého atd., se neobjevila žádná informace. 

Pokrok ale nastal, a to celkem zásadní. FCC bude veškeré ošetřené travnaté plochy i menší rozlohy označovat. "Po dohodě se zástupci Odboru správy a údržby majetku města Prostějova budeme předkládat s týdenním předstihem plán chemického ošetření travnatých ploch, který bude uveřejněn na webových stránkách města," doplnil ředitel.

Od 1. 7. 2019 bude podle FCC současný způsob likvidace plevele chemickými postřiky mimo travnaté plochy (chodníky, krajnice komunikací), částečně doplněn o alternativní způsob likvidace plevele horkou vodou. (ber)

Foto FB 

Komentáře

Kretény zavřít.Blbové otráví i sami sebe.

Poslat nový komentář