Strážníci hlídají kontejnery s tříděným odpadem

Strážníci hlídají kontejnery s tříděným odpadem
ilustrační foto

Jedním z největších problémů, s kterým se musí potýkat moderní společnost, je nakládání s odpadem. Vzhledem k jeho obrovskému množství je třeba předcházet jeho vytváření, ale i dbát na to, aby byl správně zlikvidován, případně jej bylo možné ještě využít. Jde o úkol, do kterého se ovšem musí zapojit celá společnost. Statutární město Prostějov vynaloží každým rokem nemalé finanční prostředky k zajištění odvozu a následnou likvidaci odpadu. Vyprodukovaný odpad nelze odkládat ke kontejnerům a na jiná místa, která k tomu nejsou určena. Za založení černé skládky hrozí vysoké pokuty.

Lidé si neuvědomují, že i uložení odpadků vedle přeplněného kontejneru je protiprávní. Někteří občané odkládají mimo místa k tomu určená například elektrozařízení, pneumatiky, křesla a sedačky, sanitární keramiku, pytle s textilem, nádobí, skříně, koberce a další nepotřebné věci. Odpady odkládají např. za garáže, do křoví, ale i ke kontejnerům na tříděný odpad nebo směsný komunální odpad a spoléhají na to, že „to někdo uklidí“. Většina obyvatel se ovšem zajímá o své okolí a chce mít kolem sebe čisto, proto přibývá oznámení nesprávného nakládání s odpady i na tísňovou linku městské policie.

„V některých případech se strážníkům městské policie Prostějov podařilo místním šetřením zjistit původce založení černých skládek. K identifikaci pachatelů velmi dobře strážníkům slouží městský kamerový dohlížecí systém. K dohledání těchto osob, jsou využívány i fotopasti a další prostředky," uvedla strážník Tereza Greplová. Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky či odpady mimo vyhrazená místa. Za toto jednání lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Pokud jde o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, může se pokuta vyšplhat až na 1 000 000 Kč.

„Žádáme občany města Prostějova, aby nakládali se svým odpadem svědomitě a dodržovali obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2014. Tato je na webu města viz: https://www.prostejov.eu/filemanager/files/190087.pdf,“ dodala Greplová.

K odložení objemných odpadů, které se nevejdou do běžných popelnic a kontejnerů, domácích elektrospotřebičů a dalších odpadů mohou občané města Prostějova ZDARMA využít dva sběrné dvory, a to na ulici Anenská a Vrahovická.

Připomínka: Směsný komunální odpad patří do kontejnerů šedé nebo černé barvy, případně do odpadkových košů. Další odpad je pak třeba odkládat do příslušných sběrných nádob, konkrétně papír do modrých, sklo do zelených a bílých, plasty a nápojové kartony do žlutých, biologicky rozložitelný odpad do hnědých. Všechny tyto druhy odpadu je navíc možné odevzdat přímo ve sběrném dvoře, stejně jako kovy, objemný a nebezpečný odpad. Dále jsou po městě rozmístěny speciální nádoby na textil a červené nádoby na malé elektrospotřebiče a baterie. Prošlé léky se odevzdávají v lékárnách. (red)

Foto: MMPv

Komentáře

To už nebude stát auto MP před radnicí?

Fakt geniální plán. Teď to ti lidi co to skládali kolem kontejnerů raději zavezou do lesa, nebo na Hloučel, protože tam je menší šance, že je někdo uvidí.
Nebylo by lepší, kdyby strážníci případně včas informovali technické služby kde jsou plné kontejnery a ty by to zavčas vyvezli? PT.

Fakt geniální plán. Teď to ti lidi co to skládali kolem kontejnerů raději zavezou do lesa, nebo na Hloučel, protože tam je menší šance, že je někdo uvidí.
Nebylo by lepší, kdyby strážníci případně včas informovali technické služby kde jsou plné kontejnery a ty by to zavčas vyvezli? PT.

Poslat nový komentář