Dny evropského dědictví v Prostějově nabídnou širší pohled do dějin města

Dny evropského dědictví v Prostějově nabídnou širší pohled do dějin města
ilustrační foto

Po příznivém ohlasu, se kterým se setkala dubnová akce Brány památek dokořán, kdy se město Prostějov poprvé zapojilo v podstatně širším rozsahu, nabídnou i letošní Dny evropského dědictví výrazně bohatší program.

„Rozhodli jsme se, že zpřístupníme lidem i taková místa, kam se běžně nedostanou. Například zákulisí kina METRO 70. Zároveň však návštěvníkům nabídneme tradiční prohlídky radnice a radniční věže. Chybět nebudou prohlídky prostějovských kostelů a pro zájemce je připravena také komentovaná prohlídka nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí,“ popsala náměstkyně primátora Milada Sokolová.

PROGRAM DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V PROSTĚJOVĚ:

7. 9. Kino METRO 70 a jeho zákulisí

- prohlídku zajišťuje personál kina

- sraz účastníků u hlavního vchodu kina

Budova kina Metro 70 je v kontextu kulturních stánků věnovaných filmu v Česku v mnoha směrech ojedinělá. Představuje kvalitní architekturu sklonku 60. let 20. století, v současné chvíli je jednou z deseti významných staveb Olomouckého kraje řešených v rámci projektu Národního památkového ústavu zaměřeného na moderní architekturu. Objekt realizovaný v letech 1965 - 1969 dle projektu brněnského architekta Zdeňka Michala je variací na jeho starší návrh kina Hvězda v Uherském Hradišti. Vedle toho, že se jedná o Prostějovanům dobře známé kino, je v budově umístěný i kryt civilní ochrany. V rámci prohlídky nahlédnete jak za plátno, tak zjistíte, že v kinosále se například nachází několik toalet!

Časy 11:00, 13:00

Počet účastníků 25 na prohlídku, rezervace na kino@metro70.cz

8. 9. Nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí

14:00 hod

- prohlídku zajišťuje spolek Hanácký Jeruzalém: hanackyjeruzalem@gmail.com

- sraz je u brány nového židovského hřbitova

Hrob malířky a laureátky Ceny města Prostějova Alžběty Zelené, mecenáše, sladovníka a čestného občana Bruno Wintera, podnikatelské rodiny Sborowitzových nebo oblíbeného prostějovského rabína Leopolda Goldschimieda a jeho ženy. Ty všechny a mnohé další najdete mezi zhruba pěti stovkami hrobů na novém prostějovském židovském hřbitově.Jak zní vlastně překlad hebrejského nápisu na náhrobku rabína Goldschmieda?Jakými stavebními úpravami prošla obřadní síň nového židovského hřbitova?Jaký význam má pro židovskou komunitu hřbitov a co víme o dalších prostějovských židovských hřbitovech?To vše vám nabídne komentovaná prohlídka v neděli 8. září 2019 od 14:00 hodin. (ozvučení zajištěno).

14. 9. Prostějovská radnice

komentované prohlídky radnice a radniční věžeradnice 13.30 hod.věž 15.00, 16.00 hod.

15. 9. Prostějovská radnice

komentované prohlídky radnice a radniční věžeradnice 9:00věž 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 hod.

- prohlídky realizují pracovnice informační služby oddělení vnějších vztahů odboru kanceláře primátora Magistrátu města Prostějova- sraz zájemců o prohlídku je před vstupem do budovy radnice- maximální počet účastníků na věž je 13 osob, objednaní zájemci mají přednost, rezervace na tel. čísle 800 900 001

Budova byla postavena ve slohu zvaném historismus. Při její výzdobě byly použity prvky neorenesanční i secesní. Plány na její výstavbu vypracoval Karel Hugo Kepka.

Vejděte s průvodcem do budovy, jež vám nabídne ukázku umu prostějovských řemeslníků, kteří se podíleli na výstavbě radnice. Projděte se reprezentativními místnostmi, kanceláří primátora či obřadní síní. Zdolejte 256 schodů vedoucích k vyhlídce na Prostějov a jeho okolí z radniční věže.

V útrobách věže obdivujte expozice z historie i současnosti budovy radnice.

21. 9. Kostel sv. Petra a Pavla (Wolkerova ulice)

komentované prohlídky kostela sv. Petra a Pavla a kaple sv. Lazara13.00 hod.14.00 hod.15.00 hod.

- prohlídky realizuje SOŠPO ve spolupráci s farností sv. Petra a Pavla- sraz zájemců o prohlídku je před vstupem do kostela- maximální počet účastníků je 20 osob

Kostel sv. Petra a Pavla byl založen ve 12. až 13. století spolu s nejstarším městským hřbitovem. Ve věži kostela se dochoval nejstarší prostějovský zvon z roku 1506. V letech 1728 – 1730 prošel kostel barokní úpravou. V interiéru zaujme hlavní oltář s pozoruhodným sousoším Poslední večeře Páně olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera z roku 1731 a boční oltáře z téže doby. Pod hudebním kůrem se nachází náhrobní kámen šlechtice Jana Lhotského ze Ptení a vladyky Jana Matouše z Bystřice. Vedle kostela stojí kaple sv. Lazara. Jedná se o stavbu šestiúhelníkového půdorysu. Pod kaplí je hrobka, která sloužila jako kostnice. Na stěnách jsou malby znázorňující Pohřeb Páně, Vzkříšení Páně, Vzkříšení Jairovy dcery a Smrt salvatoriána.

22. 9. Klášter Milosrdných bratří (Svatoplukova ulice)

komentované prohlídky kláštera Milosrdných bratří (klášterní kostel sv. Jana Nepomuckého, sakristie, refektář, klášterní chodby, lékárna)13.00 hod.14.00 hod.15.00 hod.

- prohlídky realizuje SOŠPO ve spolupráci s farností sv. Petra a Pavla a Arcidiecézní charitou Olomouc; průvodcem po klášteře je Tomáš Strouhal- sraz zájemců o prohlídku je před vstupem do kostela- maximální počet účastníků je 20 osob; objednaní zájemci mají přednost, rezervace na tel. čísle 800 900 001

Klášterní dvůr s křížovou chodbou uzavírá na západní straně kostel sv. Jana Nepomuckéhoz let 1750 – 1755. Je pozoruhodný zejména svou bohatou výzdobou a jednotným pozdně barokním stylem. Autorem freskové výzdoby a oltářních pláten byl prostějovský malíř František Antonín Šebesta. Klášter byl založen hraběnkou Marii Annou z Lichtenštejna za uzdravení jejího syna v roce 1727 a dokončen byl roku 1759. V prvním patře kláštera bylo 25 cel pro řeholníky a pět reprezentačních místností převora. V přízemí průčelního křídla se nalézá klášterní lékárna s nástropními malbami. Velká místnost východního křídla, která navazuje na lékárnu, sloužila od 18. století do počátku století 20. jako nemocnice. Vedle sakristie s dochovaným původním mobiliářem se nachází refektář kláštera s dochovanou malířskou výzdobou sálu. (red)

Poslat nový komentář