Radní schválili smlouvu na pronájem koupaliště. Provozovat ho bude Domovní správa

Radní schválili smlouvu na pronájem koupaliště. Provozovat ho bude Domovní správa
ilustrační foto

Koupaliště ve Vrahovicích bude dále fungovat na základě smlouvy o pronájmu mezi statutárním městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o.. Mění se jen výše nájemného.

V loňském roce byla mezi městem jako pronajímatelem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., uzavřena nájemní smlouva, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné dle této smlouvy bylo z důvodu zkráceného zkušebního režimu v roce 2018 sjednáno v symbolické výši 1 000 korun ročně (bez DPH) s tím, že pro příští období se předpokládala úprava nájemného na obvyklou úroveň. Město proto vzneslo dotaz na daňového poradce města stran stanovení nájemného na obvyklou úroveň.

„Daňový poradce doporučil stanovit výši nájemného dle posudku, případně dle odpisů. S ohledem na toto doporučení bylo objednáno zpracování znaleckého posudku na stanovení obvyklého nájemného za užívání areálu koupaliště ve Vrahovicích. Obvyklé nájemné bylo znalcem stanoveno ve výši 88 500 korun ročně, a to respektujeme,“ okomentoval pronájem první náměstek primátora Jiří Pospíšil. K tomuto postupu nemá daňový poradce města žádné připomínky.

„V tomto případě není třeba vyhlašovat záměr změny předmětné smlouvy, neboť dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, není třeba záměr zveřejnit, jde-li o pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku majetku obce právnické osobě zřízené nebo založené obcí,“ uzavřel legislativou Pospíšil. (red)

Foto: DS Pv

Poslat nový komentář