Město získalo další dotační miliony

Město získalo další dotační miliony
ilustrační foto

Podpora zeleně v ulici Zahradní, kvalita infrastruktury pro vzdělávání v klíčových kompetencích a zajištění bezbariérového přístupu v Základní škole E. Valenty. To jsou oblasti, kde se městu podařilo získat přes 6,7 milionu korun.

Peníze putovaly z Operačního programu životní prostředí a z Integrovaného regionálního operačního programu. Tyto a podobné programy jsou určeny k podpoře rozvoje měst a obcí a bylo by trestuhodné nabízené možnosti nevyužít. Naše žádosti splnily formální a věcné náležitosti, prošly procesem hodnocení a byly vybrány k finanční podpoře.

Konkrétně město Prostějov získalo na obnovu zeleně v ulici Zahradní částku přes 244 tisíc korun, vzdělání podpoří téměř 6,49 milionu korun.

„Dotace na obnovu zeleně je poskytnuta na výsadbu v rámci nově vytvořeného veřejného prostranství - parčíku – v blízkosti Krasického rybníka, nedaleko ulice Zahradní. Byly zde vysázeny okrasné a ovocné stromy, keře a okrasné traviny. Současně byl vybudován chodník, odpočívadlo s pískovou plochou a herními a pohybovými prvky, zídka a byl pořízen mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Fyzická realizace projektu je již ukončena. Druhý projekt je zaměřen na růst kvality základního vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu školy E. Valenty. Jeho obsahem je modernizace učebny pro výuku v cizích jazycích (jazyková učebna) a rekonstrukce prostor pro výuku v technických a řemeslných oborech (školní dílna a cvičná kuchyňka). Součástí je také patřičná rekonstrukce sociálního zázemí včetně vybudování WC pro imobilní žáky. Bezbariérovost bude řešena rampou při vstupu do školy a v atriu následně nově vybudovaným výtahem. Projekt je zaměřen na všechny žáky základní školy a pedagogické pracovníky,“ rozvedl dále náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Foto: MMPv

Poslat nový komentář