Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu

Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
ilustrační foto
Další fotky: 
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu
Obrazem: Floriánské náměstí mění podobu

Dne 8. července začala částečná a úplná uzavírka silnice II/150A v Blahoslavově ulici a místní komunikace v ulici Hliníky. Důvodem je provádění stavby „Dopravní terminál Floriánské náměstí.“

 

V rámci této investiční akce běží stavební úpravy spočívající v modernizaci stávajícího dopravního terminálu hromadné dopravy na Floriánském náměstí, při kterém dojde k přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavovy.

„Dále dojde k úpravě celého Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky budou nově vybudována kolmá a šikmá parkovací stání. V místě přechodu stezky pro cyklisty přes komunikaci v ulici Hliníky bude proveden vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy,“ okomentoval stavbu primátor František Jura s tím, že na tuto akci byla schválena žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši zhruba 25,8 milionu korun. Při provádění stavby se vyskytují nepředvídatelné okolnosti, které budou vyžadovat vícenáklady v odhadovaném nákladu asi 5,6 milionu korun. (ber)

Foto: ber

 

Poslat nový komentář