Soud žádá o pomoc. Kvůli úmrtí

Soud žádá o pomoc. Kvůli úmrtí
ilustrační foto

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Ireny Studené, narozené dne 25. 7. 1968, zemřelé nezjištěného dne, naposledy bytem trvale SNP 56/67, Držovice, okres Prostějov, pobytem Prostějov, Okružní 171, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Irena Studená byla nalezena kolem poledne 28. 7. 2019 v místě svého pobytu, lékařskou pomoc a hlídku policie na místo přivolali její příbuzní, rodiče, syn a sestra, kteří se s ní nemohli od čtvrtka, tj. od 25. 7. 2019, spojit. Na místo byla přivolána ZZS Olomouckého kraje, lékař konstatoval její smrt, k níž mohlo dojít odhadem 27. 7. 2019.

Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 trestního zákoníku, věc je vedena pod sp. zn. KRPM-91351/TČ-2019-141215.

„Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 14. 11. 2019, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Ireny Studené. Poučení proti tomuto usnesení není odvolání přípustné." uvedla soudkyně Ivona Otrubová. (red)

Ilustrační foto: pohrebnictvi

Poslat nový komentář