Objednávkový a vyvolávací systém Magistrátu města Prostějova rozšiřuje své služby

Objednávkový a vyvolávací systém Magistrátu města Prostějova rozšiřuje své služby
ilustrační foto
Další fotky: 
Objednávkový a vyvolávací systém Magistrátu města Prostějova rozšiřuje své služby

Systém již získal, ze strany občanů, pozitivní ohlasy na odboru dopravy a odboru občanských záležitostí. Od ledna 2020 jej mohou lidé využívat také na odboru finančním.

„Smyslem rozšíření této služby je nabídka většího komfortu při vyřizování záležitostí občanů na magistrátu. Za hlavní výhodu považujeme, že se zájemci mohou objednávat přes internet z pohodlí svého domova. Věříme, že rozšíření zmíněné nabídky bude pro občany kladně hodnoceným přínosem,“ uvedl primátor města František Jura.

Občan se ve sjednaný čas dostaví na finanční odbor, zadá svůj vygenerovaný čtyřmístný číselný PIN kód na dotykové obrazovce terminálu, vytiskne si lístek s pořadovým číslem a bude přednostně zařazen do fronty. Platnost PIN kódu je -5 min +5 min od sjednaného času rezervace. Pokud se občan opozdí o více než 5 minut, objednávkový systém ho vyřadí.

Občané, kteří přijdou na finanční odbor přímo bez předchozího objednání, také použijí vyvolávací systém. Tiskárny s dotykovou obrazovkou pro výdej pořadových lístků jsou umístěny po obou stranách u vchodu na přepážkovém pracovišti finančního odboru. Tiskárny jsou nastaveny tak, aby obsluhovaly klienty přes internet a současně řadily nově příchozí klienty k přepážkám dle aktuálních potřeb. Adresa, kde je možno využívat objednávkový a vyvolávací systém:

https://www.prostejov.eu/cs/obcan/objednavani-na-urad/objednani-k-obslouzeni.html. (red)

Foto: MMPv

Poslat nový komentář