Most v Žešově čeká modernizace

Most v Žešově čeká modernizace
ilustrační foto

Stávající most, který je ve špatném technickém stavu, projde stavební úpravou. Rada města Prostějova proto schválila projektový námět a podání žádosti o dotační příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt modernizace mostu přes D46 v Žešově.

Modernizace mostu je navržena v rozsahu výměny mostního svršku, sanace betonových konstrukcí, výměny nefunkčních konstrukcí hydroizolace, mostní závěry, kotevní tyče na opěrách a úpravy území pod mostem. Účelem mostu je převedení veřejně přístupné účelové komunikace přes dálnici D46. Je zajištěno zpracování projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby).

Na tuto akci bylo dne 5. 11. 2019 vydáno stavební povolení. Náklady jsou stanoveny, dle zpracovaného položkového rozpočtu, ve výši 15,4 mil. Kč (vč. DPH). Uznatelné náklady byly stanoveny ve výši 14,8 mil. Kč (vč. DPH).

„Na modernizaci mostu budeme podávat žádost o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotační příspěvek může dosáhnout až sta procent uznatelných nákladů. Realizace akce by měla být zahájena v letošním roce. Ovšem vzhledem k nutnosti koordinovat s Ředitelstvím silnic a dálnic částečné uzavírky dálnice během provádění některých stavebních prací, lze očekávat prodloužení realizace až do roku 2021,“ upřesnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Foto: ber

Poslat nový komentář