Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění se zvýšily. U OSVČ a OBZP

Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění se zvýšily. U OSVČ a OBZP
ilustrační foto

Každým rokem stoupá průměrná mzda a tedy i výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Pokud jste OSVČ a OBZP, jistě jste zaznamenali změny, platné od 1. ledna 2020.

Pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)

Minimální výše plateb zdravotního pojištění je stanovena na 2 352 Kč, což je o 144 korun více, než v minulém roce. Splatnost zdravotního pojištění je vždy od 1. kalendářního dne v měsíci, za který platíte do 8. dne měsíce následujícího (resp. do prvního pracovního dne poté). Platbu za leden 2020 je tedy nutné zaplatit v době od 1. ledna do 10. února.

Výše minimální platby na sociální pojištění (za hlavní podnikatelskou činnost) je stanovena nově na 2 544 Kč, což je o 156 korun více než v roce minulém. V případě sociálního pojištění je splatnost komplikovanější. Ačkoli nová výše minimální zálohy platí od ledna, poprvé se hradí v měsíci, v němž podnikatel odevzdá přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok. Standardní doba platnosti pojistného je pak vždy od začátku do konce měsíce, za který pojistné platíte.

Pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů)

Minimální výše plateb zdravotního pojištění je stanovena na 1 971 Kč, což je o 168 korun více, než v minulém roce. Splatnost je stejná jako u OSVČ. OBZP nemají povinnost odvádět sociální pojištění.

(Zdroj: MPSV)

Ilustrační foto: ber

Komentáře

Zdražit okrádat.Tento stát směřuje do ............

Poslat nový komentář