Prostějov bodoval v soutěži Chytrá města pro budoucnost

Prostějov bodoval v soutěži Chytrá města pro budoucnost
ilustrační foto

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Hlavním cílem je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostních modelů SMART CITY. Je určena nejen pro města, ale také obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci SMART CITY. Prostějov získal Certifikát kvality projektu Smart city/regiony s konceptem Strategie Smart Prostějov.

„Soutěž, do které se město Prostějov zapojilo, zachycuje a prezentuje dnes standardně realizovaná chytrá technologická a procesní řešení ať již jako jednotlivé projekty nebo celkové strategické koncepty. Propaguje i řešení definující nové trendy v oblasti SMART CITY/REGION, které jsou postavené na kontinuálním rozvoji tohoto prostoru v souladu s globálními trendy,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

„Strategický dokument Smart Prostějov/Manuál chytrého města je výsledkem činnosti pracovní skupiny, která vznikla napříč odbory magistrátu a reflektuje požadavky na udržitelný rozvoj a správu města, což si klademe jako hlavní cíl. Stěžejní oblasti dokumentu tvoří doprava, životní prostředí, energetika a informační a komunikační technologie. U každého tématu jsou v úvodu stručně vyjmenována a popsána jednotlivá chytrá řešení a opatření. V navazující SWOT analýze jsou pak vyhodnoceny možnosti jejich uplatnění a dalšího rozvoje v rámci prostředí Prostějova. Dokument byl schválen Radou města v roce 2018, průběžně vyhodnocujeme plnění akčního plánu a v letošním roce bychom rádi připravili i aktualizaci celého dokumentu.“ vysvětlili koordinátoři Smart Prostějov Václav Lužný a Kateřina Vosičková.

„Získaný certifikát kvality projektu nás nesmírně potěšil, je to pro nás výrazný impulz do další práce“ dodává náměstek a zároveň předseda pracovní skupiny Jiří Rozehnal. (red)

Komentáře

Tak jestli tihle chudáci z Prostějova to vedou,tak to je celá republika v pr.....

Tak jestli tihle chudáci z Prostějova to vedou,tak to je celá republika v pr.....

Budocnost Potěmkinovy vesnice........hahaha.

Poslat nový komentář