Od nového roku se změnila doba platnosti lékařských receptů

Od nového roku se změnila doba platnosti lékařských receptů
ilustrační foto

Nejkratší doba platnosti se týká receptů vystavených lékařskou pohotovostní službou. Doba platnosti je zde stanovena na jeden den. Léky si tedy musíte vyzvednout nejpozději do konce prvního kalendářního dne po dni vystavení.

Ostatní recepty mají platnost 14 dní. Nově se ale lhůta počítá až od následujícího dne po vystavení receptu, nikoli ode dne vystavení. Lékař má taky možnost určit delší dobu pro vyzvednutí (např. 1 měsíc), nejdéle však jeden rok.

Nový rok přinesl také zrušení pětidenní platnosti receptů u antibiotik a antimikrobiálních chemoterapeutik. Nyní u nich platí stejná doba platnosti – tedy 14 dní.

Opakovací recepty mají platnost standardně šest měsíců, lékař má ale možnost určit i delší dobu, maximálně však jeden rok. Lékař na takovém receptu uvádí datum vystavení, pokyn k opakování výdeje (většinou latinským výrazem repetatur) a číslicí i slovy údaj o celkovém počtu výdejů. Bez těchto údajů není opakování výdeje možné.

(Zdroj: MZ ČR)

Ilustrační foto: pixabay.com

Poslat nový komentář