O rozvoj města a oživení centra se stará komise

O rozvoj města a oživení centra se stará komise
ilustrační foto

Problematika rozvoje cestovního ruchu - téma pro Komisi pro cestovní ruch a podporu podnikání. Komise byla zřízena Radou města Prostějova s cílem, aby se věnovala problematice rozvoje cestovního ruchu především z hlediska možnosti rozvoje turistiky, spolupráce s partnerskými městy, dalšími organizacemi a podnikatelským sektorem v Prostějově (Okresní hospodářská komora) za účelem rozvoje města a oživení jeho centra. Zpočátku fungovala pod názvem Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch s tím, že se od počátku uvažovalo o úpravě zaměření komise. Postupně byla z komise vyjmuta problematika majetkoprávní a komise přešla z působnosti Odboru rozvoje a investic na Odbor kanceláře primátora.

K definitivní změně pak došlo na základě usnesení č. 9975 Rady města Prostějova týkající se změny názvu komise. Novým tajemníkem byl určen Josef Tetera, který je zároveň vedoucím oddělením vnějších vztahů. Komise má 15 členů a v roce 2019 se sešla celkem na osmi jednáních. Mimo jiné se zabývala dotačními možnostmi v cestovním ruchu, zapojováním do aktivit v rámci rozvoje turismu v Prostějově, ale také například podnětem od provozovatelů předzahrádek, který se týkal schválených zásad instalace letního a sezonního mobiliáře. Členové komise se také mohli vyjádřit k podobě nového infocentra a z komise také vzešel popud na instalaci nových uvítacích cedulí na příjezdových komunikacích do Prostějova. Členové komise prostřednictvím ředitelky Okresní hospodářské komory pravidelné získávají informace o podnikatelských aktivitách v Prostějově. Říjnového jednání komise se jako host zúčastnila ředitelka Střední Moravy – Sdružení cestovního ruchu, která členy komise seznámila s fungováním sdružení včetně statistiky návštěvnosti turistických cílů a počtu ubytovaných. Prostějov je členem tohoto sdružení.

(Zdroj: Marek Moudrý, předseda Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch)

Ilustrační foto: MMPv

Poslat nový komentář