Zprávy - Prostějov

„Vloni byly odstraněny stávající prvky, které již neodpovídaly současným požadavkům. Z důvodu nerovnosti plochy byla provedena pokládka nového asfaltobetonového krytu na celou plochu využitou pro skateareál," sdělil PvNovinkám náměstek primátora Jiří Rozehnal. Byla provedena výroba prvků a jeden prvek byl už...
Jednání Zastupitelstva města Prostějova bude v úterý Zastupitele čeká mimo jiné návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova, zpráva o činnosti rady města, záležitosti osadních výborů, zpráva o činnosti MP za rok 2018, dotace pro rok 2019, pojmenování nových ulic, členství statutárního města Prostějova v zájmovém...
Město opraví další chodníky „Vybírali jsme hlavně chodníky, které jsou ve špatném stavu z původní staré dlažby formátu 30 x 30 cm nebo z litého asfaltu. U navrhovaných chodníků jsme také posuzovali jejich dopravní význam a frekvenci pohybu chodců. Dále jsme brali v úvahu také propojení již opravených...
Ekologickou výchovu zajistí IRIS „Půjde o 160 programů pro děti mateřských a základních škol v délce 60 minut a 160 programů pro žáky základních a studenty středních škol v délce 90 minut. Dále o deset akcí pro veřejnost, konkrétně pro rodiče s dětmi a pět akcí pro seniory. K oblíbeným akcím pro rodiče a děti...
Město Prostějov se stane členem Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu „Sdružení mimo jiné realizuje projekty, ze kterých lze čerpat finanční prostředky třeba na propagační materiály. Dále poskytuje svým členům propagaci služeb v cestovním ruchu a kulturních akcí, bezplatnou účast na veletrzích cestovního ruchu, resp. tato účast je hrazena z...
Kraj má nový protidrogový plán „Dobrou zprávou je, že se v minulých letech podařilo celé území kraje pokrýt jednotnou sítí organizací, které se protidrogovou prevencí zabývají. Na druhou stranu musíme například zlepšit jejich financování a zjednodušit složitou administrativní zátěž,“ uvedl náměstek hejtmana...
Ulice v Čechovicích nebude Hrušňová, ale Meruňková „O názvu této ulice jsme již jednou jednali, původní návrh byl Hrušňová. Ulice v této části Prostějova jsou totiž pojmenovány podle dřevin, například Jabloňová nebo Višňová. Původní návrh pro novou ulici zněl Hrušňová. Přímo od obyvatele dané lokality však vzešel požadavek na...
V Prostějově vyroste hřiště na discgolf! „Jako nejvhodnější pro umístění Discgolf parku se nám jevila právě lokalita nově budované plochy zeleně v biokoridoru Hloučela. Bohužel, Agentura ochrany přírody a krajiny z pohledu dotačních podmínek 32. výzvy Operačního programu Životního prostředí, z něhož je zeleň...
Opravu Národního domu zdržuje počasí "Co se týče rekonstrukce ND, po odstranění vrchní části fasády se objevily trhliny, které bylo nutno celoplošně opravit formou fixační podložky spojené se speciálním tmelem. Podmínkou je předepsaná klimatická teplota," sdělil PvNovinkám náměstek Jiří Rozehnal s tím, že právě to...
Zpíváme pro UNICEF. Prostějovské pěvecké sbory pomáhají dětem Ženský pěvecký sbor Nota Bene Prostějov neváhal a do sítě charitativních koncertů se spolu s osloveným dětským sborem ZUŠ V. Ambrose přihlásil. Tyto dva sbory uskuteční charitativní koncert "Zpíváme pro UNICEF" ve středu 20. 3. 2019 v 18 hodin v Městském divadle v Prostějově. Z...