Zprávy - Prostějov

"Návštěvníkům budou prostory otevřeny od příští sezóny," upozorňuje zámek. A tak nabízíme alespoň malou fotografickou ukázku. (ber)  
Do městské pokladny přibudou miliony korun „Peníze, které takto navýší příjmovou část rozpočtu představují zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a příjmy z pronájmu movitých věcí. V neposlední řadě se navýšily příjmy z prodeje pozemků a z prodeje krátkodobého a...
Bazárek dětského oblečení se báječně vyvedl! Pomohl i azylovému domu pro děti „Maminek, které přišly nabídnout věci po svých dětech, byla rovná padesátka. Obávala jsem se, zda nepříjemné počasí nebude mít vliv na návštěvnost, ale nebylo tomu tak. Maminky mohly v klidu nakupovat, o děti se tu staraly děvčata z Big Benu, či se děti mohly zabavit...
Rodiče, pozor! Bude ředitelské volno! "Všechny školy, které spadají pod Magistrát města Prostějova, budou mít 29. září ředitelské volno," potvrdila informaci náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. (ber)
Podzimní Flora se blíží. Soutěžte o vstupenky! Vedle špičkového ovoce a zeleniny bude k vidění také krásně nazdobená expozice v pavilonu A, dále bohatý program se spoustou lákadel doplněný již tradičně oblíbeným festivalem gastronomie a nápojů Olima, Podzimními zahradnickými trhy, Flora koštem, projektem Rozkvetlé památky a...
Bazárek dětského oblečení v sokolovně v plném proudu! Bazárek se koná právě dnes, a to v neděli 24. září 2017 od 9 do 12 hodin v objektu T.J. Sokol Prostějov I., Skálovo náměstí 4, Prostějov. Vstup pro kupující je zdarma. Neprodané věci mohou prodávající věnovat Azylovému centru. Akce se koná pod záštitou Aleny Raškové,...
Jeden milion na požadavky osadních výborů „Takovým využitím, který jsme projednávali, je například záměr Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice na stavební úpravy tamního hřiště. Provádět by se zde měla úprava stávajícího oplocení alespoň o dva metry po obvodě (pozn. redakce: mimo stranu k areálu sokolovny)...
Nová služba pro zdravotně postižené občany. Tichá linka „Hlavním cílem je zajištění online přepisu a online tlumočení a umožnit využít synergického působení a vzájemných vazeb obou nástrojů podpory. Linka je určena pro osoby, které při komunikaci používají znakový jazyk. K tomu slouží webová aplikace, prostřednictvím které probíhá...
Sen hendikepované dívky o účasti na paralympiádě podpořila NADACE AGEL částkou 50 tisíc! Šestnáctileté Kristýně Židlické v raném dětství diagnostikovali rozštěp páteře. Vlastní rodiče se jí kvůli diagnóze vzdali a dívka musela absolvovat několik náročných operací. Nikdy se ale nevzdala a i přes svůj hendikep si oblíbila zimní sporty. Jízdu na monoski vyzkoušela...
V Prostějově vznikne nová ulice. Dětkovická „Při pojmenování nových ulic zachováme stávající způsob názvů inspirovaný geograficky, vlastenecky a podobně. V tomto případě jsou ulice této lokality pojmenovány podle obcí, které se nacházejí jižním směrem, kterým z ulice Krasické vystupují. Jsou to třeba Brodecká a Kelčická...