Zprávy - Prostějov

"Jsem hrdá na naše obyvatele, kteří se snaží pro lepší životní prostředí dělat maximum. Odměnou je jim tato cena, za kterou jim děkujeme," uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová.  Za bezmála čtrnáct let fungování tohoto kolektivního systému se díky recyklaci spotřebičů podařilo ušetřit 4,5 milionu tun emisí...
Prostějov získal téměř čtyři miliony korun v dotacích Z dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019“ půjde na rekonstrukci bazénu na ZŠ dr. Horáka 3,2 milionu korun. „Další dotační podpora, kterou jsme zastupitelům doporučili přijmout...
Kompostéry a nádoby na bioodpad budou ve vlastnictví občanů, kteří je užívají „Kompostéry a nádoby na bioodpad byly bezúplatně vypůjčeny občanům města formou smluv o výpůjčce. To se nyní změní a lidé je získají do svého vlastnictví,“ předeslal primátor města Prostějova František Jura. Na realizaci tohoto projektu získalo město dotační finance, bylo však...
Cena města Prostějova - Alžběta Zelená, in memoriam   Paní Alžběta Zelená byla pověstná svým vitálním postojem k životu. To se projevilo v její celoživotní tvorbě používáním barevných kontrastů. Narodila se 19. února 1919 do rodiny prostějovských židovských živnostníků Kleinerů. Malovala již od dětství. Její původ byl také...
Soutěžte o leporela z dílny Terezy Skoupilové! Stačí, když do 26. května zašlete na redakční e-mail redakce@pvnovinky.cz odpověď na otázku, v jaké knize jsou Tereziny ilustrace k vidění? Odpověď označte v předmětu TEREZA. Pro dva vylosované máme leporelo. Svým přihlášením do soutěže dáváte souhlas s užitím vašeho jména, e-...
Ve městě vznikne další dobíjecí stanice pro elektromobily „Začali jsme proto jednat se zájemci o možnosti výstavby dobíjecích stanic/stanice a vytipování vhodné lokality. Na základě obdržených stanovisek byla zájemcům - společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a společnosti ČEZ, a.s., nabídnuta pro výstavbu lokalita parkoviště za...
Stodvojkaři zvou na Den otevřených dveří „V rámci dynamických a statických ukázek se představí nejen vojenská technika a vybavení průzkumného praporu, ale i Vojenské policie," přidali pozvání průzkumníci. (ber)
POZOR! Beachvolejbalové hřiště otevře exhibice a sochy z písku „Písek byl navážen už ve středu, sochař Marian Maršálek z něj nyní tvoří sochy. Předlohou jsou beachvolejbalistky," uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová. Umělec rovněž po dobu pěti dnů povede na náměstí workshopy. Součástí slavnostního otevření bude i exhibice dvou...
Prostějov je Přívětivým úřadem kraje pro rok 2019 Nejpřívětivějším úřadem České republiky se letos stal Městský úřad Litoměřice. Druhým Magistrát města Liberce a třetím Městský úřad Žďár nad Sázavou. V Olomouckém kraji zvítězil Prostějov před Zábřehem a Šumperkem. Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a...
Kdo vyhrál vstupenky a Hruškovou a Přeučila? Ze zaslaných správných odpovědí jsme vylosovali tři čtenáře - Kateřinu Sloukovou, Františka Strouhala a Alenu Kočí. Všichni tři obdrží po dvou vstupenkách, takže si s sebou mohou vzít doprovod. Výhercům blahopřejeme! (red) Ilustrační foto: Archiv JP