Hledá se ředitel ZŠ Horáka

Hledá se ředitel ZŠ Horáka
ilustrační foto internet

 

Město Prostějov vypsalo konkurzní řízení na post nového ředitele ZŠ Horáka. Přihlášky přijímá do 7. července.

Pokud máte patřičné vzdělání, organizační a řídící předpoklady a jste morálně bezúhonní, neváhejte. Do funkce můžete nastoupit už 1. srpna.

Stanovené kvalifikační předpoklady:♦ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícícha o změně některých zákonů♦ praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů♦ organizační a řídící předpoklady♦ znalost školských předpisů a problematiky řízení školy♦ občanská a morální bezúhonnost♦ dobrý zdravotní stav♦ znalost Aj nebo Nj vítána

K přihlášce zájemce doloží:♦ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod.♦ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení♦ podrobný životopis♦ koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu♦ čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR v platném znění♦ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání♦ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele♦ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákonač. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

Bližší informace najdete na http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/vyberove-rizeni-6.html. (red)

Komentáře

Včera proběhlo výběrové řízení na pozici ředitele ZŠ Dr. Horáka. Pokud se při výběru nového kandidáta staví na otázkách - jaký je rozdíl mezi klasifikací a hodnocením, žákem a studentem a stěžejní otázkou je co nový ředitel nechá vyvěsit na nástěnku ve vestibulu, máme se opravdu na co těšit.... :-( V tomto měste se opravdu nikdy a nic nezmění, pokud se neotřese radnicí.... :-(

Poslat nový komentář