„Valentka“ na exkurzi k volbě povolání

„Valentka“ na exkurzi k volbě povolání
Foto ZŠ E. Valenty
Další fotky: 
„Valentka“ na exkurzi k volbě povolání
„Valentka“ na exkurzi k volbě povolání
„Valentka“ na exkurzi k volbě povolání
„Valentka“ na exkurzi k volbě povolání
„Valentka“ na exkurzi k volbě povolání
„Valentka“ na exkurzi k volbě povolání
„Valentka“ na exkurzi k volbě povolání

 

Dne 18. 12. 2013 se žáci našich specializovaných tříd 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do Střední odborné školy obchodu a služeb v Olomouci. Cíl byl vybrán podle zájmu žáků o informace ze střední školy tohoto zaměření a vzhledem k možnostem jejich dalšího uplatnění v profesním životě. Exkurze se uskutečnila v rámci přípravy na povolání žáků a díky podpoře projektu „Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd", který je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Ve škole nás přivítal její ředitel PhDr. Ladislav Pochyla, který pohovořil o historii a současnosti středoškolského vzdělávání na této škole. Provedl nás budovou školy, podrobně žáky informoval o vybavení školy a možnostech jeho využívání k výuce v průběhu přípravy na povolání.

Podívali jsme se do učeben vybavených výpočetní technikou, je jich ve škole několik. Poté jsme si prohlédli běžnou třídu uprostřed práce ve vyučování, dostali jsme se i do největší místnosti, kde obvykle probíhají závěrečné zkoušky a maturity.

Po prohlídce části budovy, která slouží k teoretické výuce, nás pan ředitel přivedl do učeben pro praktickou výuku. Nejdříve to byly dvě dílny pro výuku aranžérů (podle počtu děvčat v těchto třídách spíše aranžérek), které připravovaly prostory ke své práci na novém projektu. Nahlédli jsme do několika salónů, kde se žáci připravují na profesi kadeřníka, kadeřnice. Prohlídku jsme zakončili v prostorách pro výuku gastronomických oborů.

Prohlídka se našim žákům velmi zamlouvala, využívali ochotu studentů a učitelů školy odpovídat na jejich dotazy. Pan ředitel PhDr. Ladislav Pochyla se se žáky rozloučil s přáním, aby při výběru svého středoškolského studia měli šťastnou ruku.

 

Radomír Palát, učitel ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty, 18. 12. 2013

Poslat nový komentář