Jste cyklisté, připomínají koloběžkářům povinnosti policisté

Jste cyklisté, připomínají koloběžkářům povinnosti policisté
Foto Plicie ČR

S příchodem jara začíná v silničním provozu opět sílit podíl koloběžek a stále oblíbenějších elektrokoloběžek. Je třeba si uvědomit, že užívání takového prostředku zejména městské mobility má svá pravidla a v případě jejich nedodržení se takový uživatel může vystavit postihu ze strany policistů, ne-li zranit sebe, či někoho jiného. Policisté se proto v tomto období zaměřují mimo jiné na kontrolu těchto jednostopých strojů a jejich uživatelů.

Upozorňují je hlavně na skutečnost, že uživatel koloběžky je cyklistou se všemi právy a povinnostmi, koloběžka je zařazena mezi jízdní kola a podléhá povinné výbavě. Můžete se s ní mimo jiné vydat na silnici, využit cyklostezek, nelze ji však k jízdě užít na chodníku, ani k přejíždění přechodů pro chodce. Tam ji můžete pouze vést.

 „V případě, že chcete k provozu na pozemní komunikaci užívat elektrokoloběžku bez povinné registrace a bez nutnosti být držitelem řidičského oprávnění, pak musí taková elektrokoloběžka mít maximální rychlost 25 km/hod. a výkon elektromotoru nesmí překročit 250 W, nebo maximálně 1000 W u dodatečně namontovaného motoru. Pokud vozidlo nesplňuje některou uvedenou podmínku, již se jedná o motocykl (vozidlo kategorie L). Řidič takového vozidla musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění, vozidlo podléhá registraci, musí mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu, jeho řidič je za jízdy povinen užít ochrannou přilbu schváleného typu a chránit si zrak vhodným způsobem," doplnil komisařka Alena Dudešková s tím, že kontroly ze strany policistů budou v tomto směru i nadále pokračovat. (red)

Poslat nový komentář