Výtvarná soutěž vychovává mládež k požární ochraně

Výtvarná soutěž vychovává mládež k požární ochraně
Starosta OSH Jan Brabec a ředitel HZS Jozef Novák předali dětem diplomy a drobné dárky.

Každý rok probíhá na okrese Prostějov dětská soutěž Požární ochrana očima dětí. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se do kreslířského klání zapojilo 890 dětí z 23 škol, dva Sbory dobrovolných hasičů a Dům dětí a mládeže. Zástupci z Prostějovska se dostali i do krajského a dokonce i celostátního kola této soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže zaměřené na požární ochranu je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a mohou se jí zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18-ti let v rámci činnosti školní i mimoškolní. Každý rok jsou pořadateli oslovena školská zařízení jako mateřské školy, základní školy, gymnázia, střední školy a učiliště, ale také zařízení pro děti a mládež s více tělesnými vadami a mimoškolská zařízení jako domy dětí a mládeže, SDH a podobně.

Výtvarná soutěž je obsahově zaměřena na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, na nebezpečné hry dětí s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd., na pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelných pohromách a ochraně životního prostředí, na zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.

V okresním kole vybrala porota 32 dětí, kterým předal starosta Okresního sdružení hasičů (OSH) Jan Brabec spolu s ředitelem Hasičského záchranného sboru (HZS) územní odbor Prostějov Jozefem Novákem diplomy a ceny. Slavnostní vyhodnocení soutěže a ocenění nejlepších prací proběhlo stejně jako v minulých letech v rámci Dne s IZS, který se letos konal na náměstí T. G. Masaryka začátkem května k uctění patrona hasičů sv. Floriána.

Děti, které se umístily v okresním kole soutěže, se pak zúčastnily ještě krajského, nejlepší práce pak soutěžily i v rámci republikového kola. V krajském kole se z prostějovského okresu umístilo 16 dětí, všechny byly oceněny drobnými cenami. V republikovém kole se z Prostějovska umístily 4 děti. Ty se zúčastnily slavnostního vyhodnocení soutěže v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi.

Okresní sdružení hasičů v Prostějově děkuje touto cestou Městu Prostějov za jeho finanční příspěvek na zakoupení cen pro děti a také HZS, územnímu odboru Prostějov, a jeho řediteli Jozefu Novákovi.

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí bude probíhat i v roce 2012. Podrobný popis včetně časového harmonogramu pro odevzdávání prací rozešlou pořadatelé každému školskému i mimoškolskému zařízení e-mailem případně poštou a věří, že do soutěže se přihlásí takové množství dětí, jako v tom letošním.    

Jana Komárková - OSH Prostějov   (jap)

Poslat nový komentář