Spolek Historia opět zapátral v minulosti

Spolek Historia opět zapátral v minulosti
Eva Suchánková jako Marie Terezie

O uplynulém víkendu zmínila všechna média úctyhodně kulaté výročí panování královny Alžběty II. na trůnu britského impéria. Shodou okolností si v tutéž dobu připomněli prostějovští milovníci historie život jediné české královny – neboť všechny ostatní byly pouze královny-manželky – Marie Terezie díky projektu spolku Historia v Městské knihovně.

Zatímco Britové dodnes opěvují a uctívají své historické královny Viktorii a obě Alžběty, ke své  jediné královně se český národ staví s odstupem a nevraživě. Svůj podíl na tom má po staletí trvající poroba pod nadvládou Habsburků, ze kterého se český národ vymanil až v roce 1918. Nedá se však upřít, že Marie Terezie byla jako panovnice jednou z největších osobností českých dějin, jejíž vláda přinesla řadu reforem, jako například zrušení nevolnictví, náboženský toleranční patent, zavedla povinnou školní docházku a očkování proti neštovicím, sjednotila trestní právo a zrušila mučení vězňů.

„Navíc to byla žena, která přivedla na svět šestnáct dětí. Šest z nich uložila do hrobu, což je pro ženu obzvlášť těžké. Totalitní režim smetl veškerou úctu k dějinám národa a k těm, kteří se zasloužili o rozvoj a rozkvět českých zemí. Jednou z takových osobností je právě Marie Terezie, která nepochybně patří k velikánům země.  Očištění v očích lidí si určitě zaslouží,“ shodly se  autorky projektu Eva Suchánková a Jarmila Hlaváčová ze spolku Historia. Zajímavý podvečer v městské knihovně byl pokračováním listopadového povídání o mužích kolem české královny Marie Terezie. 

Marie Terezie byla slavnostně korunovaná českou královnou 12. května 1743 poté, co si své místo na trůnu vybojovala a prosadila proti vůli české šlechty. Pražanům jejich zradu a faleš nikdy neodpustila, zato Morava ji přirostla k srdci a právě dvě návštěvy Olomouce a Slavkova byly jedním z hlavních témat pokračování hříčky ze seriálu o významných ženách českých dějin. Autorky projektu Eva Suchánková a Jarmila Hlaváčová čerpaly z bohatých archivních záznamů a z literatury, kde je dochován například zápis o účasti Marie Terezie při vysvěcení morového sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci v roce 1754. Slavkov na Moravě zase navštívila česká královna v souvislosti s Václavem Antonínem Kounicem, majitelem panství, který byl jejím kancléřem, přítelem a rádcem. 

Spolek Historia rehabilitoval v očích veřejnosti již českou pěvkyni Emu Destinovou, nyní se podrobně věnoval neprávem opomíjené královně a císařovně Marii Terezii. Své projekty uskutečňuje spolek Historia za finanční pomoci Města Prostějova.     

(jap)

Poslat nový komentář