Pozvánka na putování po stopách dávných předků

Pozvánka na putování po stopách dávných předků
V Dětkovicích odkryli archeologové desítky hrobů.

Tajemství dávných věků a stopy osídlení pod nánosy staletí odkryté v prostějovském regionu budou námětem zajímavé přednášky, která se uskuteční v úterý 21. února ve výstavním sále okresního archívu v Třebízského ulici v Prostějově. Střípky z minulých věků přinášejí nové poznatky o životě předků a skládají mozaiku o životě dávných předků žijících v Prostějově a okolí. 

Úrodná Haná byla osídlována už od pravěku. Bohaté nálezy poskytl průzkum samotného historického centra Prostějova v lokalitě zámku a židovských uliček, nálezy při výstavbě průmyslového centra nebo slovanská pohřebiště v Okružní ulici. Archeologicky ceněné nálezy byly zaznamenány také v lokalitě Čechůvky při výstavbě nové křižovatky. Některé z nálezů jsou uloženy v Moravském zemském muzeu v Brně, jiné pak ve sbírkách Muzea Prostějovska. 

Jeden z posledních archeologických výzkumů probíhal v Dětkovicích. Před třemi lety bylo zde odkryto rozsáhlé pohřebiště. Během jediného týdne odkryli archeologové kolem třiceti hrobů s kosterními pozůstatky z období mladší doby hradištní, podle jejich předpokladu se v lokalitě Za zahradama nachází další desítky, možná i víc než stovka kostrových hrobů. Odkryly kostrové hroby uspořádané v řadách v jednotné orientaci, kostry ležely v obdélných jámách ve směru východ-západ tak, že nebožtíci spočinuli v hrobě s hlavou k západu. 

Archeologické nálezy se v katastru Dětkovic objevovaly už v dřívějších letech, kdy se zde našly rovněž v hrobech stříbrné mince, keramika, kostěné hroty či pazourková čepel. Četné nálezy dokazují, že oblast v okolí Dětkovic byla obydlena již v paleolitu, tedy starší době kamenné. Další desítky předmětů pocházejí z mladší doby kamenné, což je 6. až 5. tisíciletí před naším letopočtem. Podle typických znaků patří nálezy ke kultuře s lineární keramikou, v pozdějším období s vypíchanou keramikou, další předměty dokazují přítomnost jordanovské kultury i kulturu s moravskou malovanou keramikou. Tu vystřídala například kultura zvoncovitých pohárů. Nejmladší doložitelné nálezy v lokalitách zvaných  Skaličník či Sibiř souvisejí potom s osídlením Keltů, kteří byli prvními obyvateli na našem území v období 4. až 1. století před naším letopočtem, které již známe jménem. 

Tyto i další zajímavosti o osídlení okolí Prostějova a o významných objevech z posledních let přiblíží veřejnosti architekt Miroslav Šmíd, milovníci historie i všichni zvídaví Prostějované jsou na přednášku zváni. Začíná v 17 hodin ve výstavním sále prostějovského archívu v Třebízského ulici.       

(jap)

Úterý, Únor 21, 2012 - 17:00

Poslat nový komentář