Mezinárodní setkání mládeže okořenilo prázdniny

Mezinárodní setkání mládeže okořenilo prázdniny
ilustrační foto

Na Velehradě vrcholí v týdnu 22. až 29. července mezinárodní projekt Multicultural Filmmaking pořádaný Informačním centrem pro mládež Prostějov, kterého se účastní celkem 45 mladých lidí z šesti různých zemí Evropy – mimo České republiky také mládež z Francie, Itálie, Polska, Rumunska a Turecka.  

Cílem projektu, který probíhá už od května, je společný týden na Velehradě zaměřený na oblast multikultury, poznávání života v jednotlivých zemích účastníků a společná práce při tvorbě filmového dokumentu. Během společného setkání se účastníci učí natočit krátký film podle vlastního scénáře, který v kostce představí jejich vlastní zemi. Získávají od lektorů informace o postupech při psaní scénáře, při natáčení i následném střihu videa, ale především společně tvoří a zkoušejí tyto postupy v praxi. Ústředním tématem projektu je pak „multikulturalita kolem nás“, tedy v našem každodenním životě. 

„Mladí lidé o těchto tématech nejen diskutují, ale zažívají je na vlastní kůži. Mezinárodní skupiny jsou výbornou příležitostí pro sdílení různých zkušeností, mladí lidé tak mají možnost porovnávat vlastní pohled s pohledem druhých, kteří pocházejí z jiného, někdy velmi odlišného prostředí,“ vysvětlila Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov.  „Celý projekt je navíc obohacen o zkušenosti dobrovolníků Birgira z Islandu a Valentiny z Itálie, kteří v současnosti působí v prostějovském ICM v rámci Evropské dobrovolné služby, a společně měli chuť připravit a zrealizovat vlastní projekt. Nyní nám tedy oba pomáhají s tímto projektem, který je jedním z výstupů jejich celoroční činnosti,“  dodala.

Účastníci projektu během celého týdne intenzivněji poznávali kulturu zemí ostatních účastníků a zároveň prezentovali vlastní kulturu. Dělo se tak nejen během tzv. národních večerů, ale také během celého programu, protože všechny krátké filmy, které mladí lidé tento týden natočili, vznikaly  v mezinárodních skupinách. Krátké videosnímky jsou v angličtině, protože je to komunikační jazyk všech skupin, které na filmech pracují, ale jsou dostatečně srozumitelné pro všechny diváky. Jejich premiérové promítání proběhne v pátek 27. července ve Stojanově gymnáziu na Velehradě, které při realizaci celého projektu s ICM Prostějov spolupracovalo.    

„Projekt ale tuto neděli nekončí. Vznikne fotografická výstava a všechna videa volně zpřístupníme na internetu. Celý projekt se nám podařilo zrealizovat v rámci akce Mezinárodní výměny mládeže, která je součástí evropského programu Mládež v akci, a byl finančně podpořen Českou národní agenturou Mládež. Poděkování patří Stojanovu gymnáziu na Velehradě, které nám poskytlo pro naše aktivity své prostory,“ shrnula na závěr Kateřina Opatrná.      

(red)

Poslat nový komentář