Město hodlá opět podpořit prostějovské atlety

Město hodlá opět podpořit prostějovské atlety
ilustrační foto Atletický klub Pv

 

Rada města na poslední schůzi doporučila zastupitelstvu schválit veřejnou finanční podporu Atletickému klubu Prostějov ve výši 100 tisíc korun na dofinancování projektu vybudování tréninkové základny.

Vedení města dlouhodobě podporuje infrastrukturu sportovišť. ""Atletický klub se na nás obrátil s žádostí o veřejnou finanční podporu v souvislosti s výstavbou zázemí u hřiště Reálného gymnázia a základní školy ve Studentské ulici, které užívá jako svou tréninkovou základnu. Atleti z prostředků prodeje stadionu SK Prostějov zakoupili nemovitost na Lidické ulici 26, jež s hřištěm bezprostředně sousedí, k vybudování šaten sloužícím k zabezpečení základních hygienických podmínek pro trénink a závody," vysvětlila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.

Atleti již obdrželi od města na tuto akci v loňském roce finanční dar půl milionu korun a z rozpočtu Olomouckého kraje 450 tisíc korun. Akci potřebují dofinancovat, na její realizaci si museli vzít půjčku. "Na dobudování sociálního zázemí proto doporučujeme zastupitelstvu schválit další finanční podporu," dodala Hemerková. (red)

Poslat nový komentář