Město opět nakoupí elektrickou energii a plyn formou aukce

Město opět nakoupí elektrickou energii a plyn formou aukce
ilustrační foto

Snaha města o co možná největší úsporu stojí za rozhodnutím radních zahájit zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“ zadávané v otevřeném řízení.

„Zakázka bude rozdělena na dvě části a to podle druhů energií. Jednou částí bude dodávka elektrické energie a tou další dodávka zemního plynu s možností samostatných dílčích plnění obou částí,“ vysvětlil náměstek Jiří Pospíšil. Podle jeho vyjádření bude základní hodnoticí kritérium pro obě části zakázky shodné, tedy nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, hodnocené v elektronické aukci. Smlouvy pak budou uzavřeny na dobu určitou. Předmětem této veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny a zemního plynu do 19 odběrných míst příspěvkových organizací zřízených městem.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 30 800 000,- Kč bez DPH. Po posouzení předložených písemných nabídek bude kritérium nabídkové ceny v obou částech zakázky hodnoceno v souladu s § 96 a násl. zákona elektronickou aukcí. (red)

Poslat nový komentář