Azylové centrum má potíže, je možný kolaps?

Azylové centrum má potíže, je možný kolaps?
ilustrační foto

Téměř za pět minut dvanáct se podařilo odvrátit hrozící finanční kolaps Azylového domu v Určiccké ulici. Zařízení nedostalo od ministerstva pravidelné dotace a pomoci musela městská kasa. Poskytla nejnutnějších dvě stě tisíc korun.

Občanské sdružení sociální pomoci, které provozuje azylový dům, noclehárnu a domov pro osamělé rodiče s dětmi, má důvod k obavám o svoji existenci. Na jeho konto doposud nedorazily obvyklé státní dotační peníze.

„Jde o každoroční problém. V letošním roce se pokrývalo jen padesát procent žádaných částek. Je to dlouhodobé a čím dál víc obtížnější. Peníze z magistrátu hodně pomohou,“ nastínil šéf centra Jan Kala. Sociálně potřební lidé tady najdou i nízkoprahové denní centrum, které zajišťuje terénní program pro lidi bez domova. Zatímco v minulých letech činnost sdružení financoval stát a jím vyhlašované granty, v letošním roce je pokrytí rozpočtu katastrofální.

„Počet lidí bez domova kvůli ekonomické situaci rapidně stoupá a přístup centrálních orgánů je obtížně pochopitelný. Vzhledem k tomu, že programy sdružení sociální pomoci jsou úspěšné a jejich terénní pracovníci se v ulicích snaží lidi bez přístřeší motivovat, nechceme je nechat na holičkách," uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Provoz centra zajišťuje osmnáct zaměstnanců a celkové náklady činí téměř sedm a tři čtvrtě milionů korun ročně. V azylovém domě najde svou střechu nad hlavou třicet čtyři lidí, noclehárna nabídne lůžko devatenácti nocležníkům, nízkoprahové denní centrum nabízí zázemí jeden a dvacítce klientům. Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi v Pražské ulici pak ubytovává desítku rodičů a třicet jejich ratolestí. V terénním programu jen za loňský rok nabídli pracovníci centra pomoc více než stovce lidí.

„Z letošního rozpočtu města už azylové centrum získalo podporu ve výši tří set šedesáti tisíc korun. Teď jde o dalších dvě stě tisíc. V situaci, kdy selhává státní podpora, je nezbytné těm nejpotřebnějším pomáhat při jejich opětovném začlenění do společnosti a minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci," dodala Alena Rašková. (kaa)

Foto: Azylové centrum

Poslat nový komentář