Pomozme Banátu! Jsou tam čeští krajané!

Pomozme Banátu! Jsou tam čeští krajané!
Foto Ivo Dokoupil
Další fotky: 
Pomozme Banátu! Jsou tam čeští krajané!
Pomozme Banátu! Jsou tam čeští krajané!
Pomozme Banátu! Jsou tam čeští krajané!

 

V roce 1823 se po Dunaji vydali čeští kolonisté do tehdejšího pohraničního pásma rakouské monarchie, aby zde v horách založili vesnice a těžili dřevo. Dnes jich tady v  ryze českých vesnicích Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Eibentál, Bígr a Šumice žijí dvě tisícovky. Vesnice se nachází na karpatských hřebenech  nad soutěskou Dunaje, v rumunském Banátu.  V krásném, ale drsném kraji zůstali navzdory bídě a nezájmu státní správy. Uchovali si prostý způsob života a úctu k tradicím, jakou už dnes nenajdete ani v Čechách. 

Jak to začalo

Impuls k první vlně českého osídlení dal jistý Magyarly, podnikatel z Oravice. Do Banátu v roce 1923 nalákal několik desítek českých rodin, ke kterým časem přibyly další. Čeští kolonisté pocházeli mimo jiné z Pardubicka, Chrudimska, Plzeňska, Klatovska, z okolí Prahy, Berounska, Kolínska. Kromě Banátu se menší české komunity usadily i v dalších obcích na západě Rumunska.  Při posledním sčítání lidu (v r.1992) se k české národnosti v Rumunsku přihlásilo 5800 osob.

Turistika a tradice

Rumunsko je dnes stejně bezpečné jako naše republika. V Banátu se můžete ubytovat přímo u krajanů, pronajmout si domek z vepřovic, toulat se kolem vesnic nebo si jet zarybařit k Dunaji.  Do dnešních dnů si krajané uchovali zvyky a tradice, které si přivezli z domova. Ve vesnicích se domluvíte česky, hospodyňky vám nabídnou české koláče a řízky a večer spočinete v babičkovských duchnách. Šetrné tradiční zemědělství zachovalo neporušenou krajinu s množstvím živočichů i vzácných rostlin a s výhledy, které připomínají Ladovy obrázky. Množství jeskyní, krasových potůčků, skalních útvarů tvoří společně se zachovalou lidovou architekturou salaší a vesnic unikátní prostředí ideální pro odpočinek, rekreační sport nebo rodinnou rekreaci.

Festival pro Banát

Již několik let se v srpnu v Banátu koná hudební festival na podporu jeho rozvoje.  Mezi pořadateli je i Eva Gartnerová z Želče. „Festivaly se vždy konají na území českých vesnic a z Čech na ně jezdí kolem tisícovky lidí. Návštěvníci akce, která se uskuteční od 20. do 24. srpna v Eibentálu, ocení větší podíl místního folklóru a také pravý krajanský festival,“ přidala pozvání. 

Do pomoci se zapojí i město Prostějov

Současný stav životní úrovně v Banátu nelze zakonzervovat, jde pouze intenzivně a cíleně usilovat o zachování kulturního dědictví, architektury a zemědělství . Je ale třeba pracovat na vyrovnávání rozdílů mezi Banátem a Evropou. Pomoci české komunitě k lepším cestám, zdravotní péči, práci, bydlení, vzdělání. Jedině tak se podaří zastavit odliv lidí z Banátu a jedině pak může dojít k záchraně odkazu předků, kteří zde 180 roků tvrdě pracovali. Této pomoci se mimo jiné věnuje společnost Člověk v tísni.

Pravděpodobně v lednu 2014 se v Prostějově uskuteční sbírka na pomoc Čechům v Banátu, do které se zapojí i město. „Věnovat můžete bicykl, nejrůznější sportovní vybavení, ale i pastelky, knížky, dětské hry,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková, která nad akcí převzala záštitu. I Okrašlovací spolek města Prostějova nezůstane stát stranou a napomůže organizačně této aktivitě.

Mediálním partnerem jsou PvNovinky.cz. O datu konání sbírky vás budeme informovat. (ber)

 

 

Poslat nový komentář