Bazárek dětského oblečení se báječně vydařil!

Bazárek dětského oblečení se báječně vydařil!
Foto Jana Valentová
Další fotky: 
Bazárek dětského oblečení se báječně vydařil!
Bazárek dětského oblečení se báječně vydařil!
Bazárek dětského oblečení se báječně vydařil!
Bazárek dětského oblečení se báječně vydařil!

Bazárek dětského zboží, který se v neděli již tradičně konal v sokolovně na Skálově náměstí, přilákal opět spoustu návštěvníků. Padesát prodávajících maminek zde nabízelo dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby a další vybavení a potřeby pro děti.

"Akce se velmi podařila", zhodnotila Jana Valentová z Rodinného centra Lodička, které pořádalo již osmý termín bazárku, a dodává: "Ze strany prodávajících je vždy obrovský zájem, naplnili bychom daleko větší prostory, ale sokolovna má bohužel omezenou kapacitu. Akce je pro prodávající zcela zdarma, oceníme ale, pokud neprodané věci věnují pro potřeby azylového domu pro rodiče s dětmi Addar, který je již tradičním partnerem projektu. Jsme rádi, že můžeme tímto způsobem někomu pomoci a že na sběrném místě pro azylový dům vždy čeká na své nové majitele spousta krásných a potřebných věcí. Dary do sbírky už dokonce přinášejí i nakupující, kterým tímto mnohokrát děkujeme. Díky patří i paní primátorce Aleně Raškové, která nad akcí převzala opět záštitu, paní Miladě Sokolové a Okrašlovacímu spolku města Prostějova za pomoc a podporu a všem dalším partnerům a dobrovolníkům, bez nichž by se bazárek nemohl uskutečnit". (red)

Poslat nový komentář