Soudobé dějiny byly tématem setkání na Cyrilometodějském gymnáziu

Soudobé dějiny byly tématem setkání na Cyrilometodějském gymnáziu
Aktéři videodokumentu Sametová revoluce na besedě se studenty CMG.

Minulost je třeba stále oživovat, tuto myšlenku pojali jako dobrý důvod k setkání Mladí konzervativci z Prostějova a připravili zajímavou besedu pro studenty prostějovského Cyrilometodějského gymnázia. Hlavním tématem byly události 17. listopadu 1989.

Studenti CMG se nejdříve podívali na videoprojekci dokumentu známého prostějovského filmaře Jiřího Dittmanna. Dokument Sametové dny přibližuje právě události 17. listopadu 1989. Autor osobně se setkání se studenty účastnil a v následující besedě zasvěceně o tématu hovořil. Podpořili ho i další osobnosti prostějovské kultury a aktéři dokumentu - fotograf Bob Pacholík a farář  Čs. Církve husitské Miloš Košíček. Všichni tři hosté v besedě, která následovala po shlédnutí filmu, přiblížili studentům své zážitky a porovnali dobu před a po revoluci. „Jsme trošku zklamáni tím, že si lidé dnes demokracie, pro kterou jsme demonstrovali, příliš neváží,“ zalitoval Bob Pacholík.

„Myslím, že pro nás mladé je důležité připomínat znovu události, které dovedly český stát k demokracii. Podobné promítání videodokumentů s následnou besedou pamětníků jsou daleko záživnější, než strohé odstavce v učebnicích dějepisu,“ řekl Kristian Grézl z pořádajícího klubu mladých konzervativců.      

(red) 

Poslat nový komentář