Nový přechod pro pěší a cyklisty přes železniční trať je zprovozněn

Nový přechod pro pěší a cyklisty přes železniční trať je zprovozněn
Nový železniční přejezd pro pěší a cyklisty je v provozu

Cyklostezka, která navazuje na trasu z centra města přes Rejskovu ulici a kolem místního nádraží a protíná železniční trať naproti Havlíčkovy ulice směrem do sídliště E. Beneše a na Olomouckou ulici, je již v provozu. Pěší i lidé na bicyklech mohou bezpečně přecházet železniční trať ve směru Prostějov hlavní nádraží – Kostelec na Hané díky novému zabezpečovacímu zařízení se závorami a světelnou signalizací. 

Cyklostezka byla vybudována již koncem loňského roku při rekonstrukci přednádražního prostoru v ulici Sladkovského. Kvůli bezpečnosti zvolil projektant variantu mimo vysoce frekventovaný železniční přejezd na Olomoucké ulici a posunul přejezd pro chodce a cyklisty několik desítek metrů směrem k místnímu nádraží, kde dosud přecházeli a přejížděli lidé koleje „načerno“. Stezka pro pěší a cyklisty propojila stezky v ulici Sladkovského a Olomoucké. Výstavba přejezdu výrazně zvýšila bezpečnost pohybu cyklistů a pěších při křížení dráhy, kde dosud existoval přechod „načerno“.  

„Stavba byla zahájena v listopadu a dokončení bylo plánováno do konce roku. Poněvadž došlo ke změně legislativy v souladu s nařízením Evropské unie, čekala stavební firma na nezbytné doklady ke stavebnímu povolení o tzv. interoperabilitě,“ vysvětlil zdržení Karel Janků ze Správy železniční dopravní cesty Olomouc. Nyní je již vše zdokumentováno a přejezd uveden do zkušebního provozu a může být užíván veřejností Náklady na vybudování přejezdu činily bezmála 6 milionů korun, město Prostějov přispělo částkou 2 miliony. Přejezd je zabezpečen světelnými výstražníky se zvukovou signalizací a závorami. Technologie umístěná v přilehlém domku zajišťuje i dálkově ovládanou zvukovou signalizaci pro nevidomé, břevna závor budou doplněna zarážkou pro slepeckou hůl. Signalizace je napojena do staničního zabezpečovacího zařízení Prostějov místní nádraží. 

V současné době se připravuje dokumentace nového železničního přejezdu, jehož výstavba úzce souvisí s rekonstrukcí křižovatky Olomoucká, Sladkovského a Barákova. Stávající přejezd by byl nahrazen novým se závorami pro silnici a dalšími zvlášť pro chodce. Celý projekt řeší v současné době problém přísných limitů hladiny hluku ze silniční dopravy, jehož snížení nelze přiměřenými technickými prostředky dosáhnout. Jedná se o hladinu venkovního hluku.  

„Pokud se týká křížení trati Prostějov-Chornice s ulicí Olomoucká v km 1,424, zabezpečení splňuje platné normy a předpisy. Závory jsou pouze doplňková funkce. V naprosté většině střetů železničního vozidla se silničním došlo k porušení zákona ze strany řidiče silničního vozidla a nikoliv z viny zabezpečovacího zařízení, které bylo v činnosti. Doplnění závor na tomto přejezdu znamená prakticky výstavbu přejezdu nového,“ uvedl Karel Janků k problematice bezpečnosti na železničním přejezdu v ulici Olomoucká. 

Rekonstrukce křižovatky se železničním přejezdem je v gesci Olomouckého kraje, o jehož stanovisko k této problematice jsme požádali a po jeho obdržení uveřejníme.    

(jap)    

Poslat nový komentář