Biokoridor Hloučela má nového správce

O biokoridor pečovali dosud ochránci přírody i další spolky.
O biokoridor pečovali dosud ochránci přírody i další spolky.

Prostějovští radní hledají každou možnost, kde ušetřit veřejné finance. Na svém posledním jednání rozhodli, že pronajmou biokoridor Hloučela a nadále nebudou financovat jeho údržbu. Do budoucna se o zelený pás kolem Prostějova bude starat společnost Lesy města Prostějova, s. r. o. Za účelem údržby a péče o zeleň město společnosti pronajalo pozemky o rozloze cca 238 metrů čtverečních. Cena pronájmu činí 1 korunu za metr.  

Pronájem biokoridoru Hloučela je vymezen prostorem mezi silnicí Tichá až k mostu přes řeku Hloučelu u Vrahovic. Společnost Lesy města Prostějova, s. r. o. nejen dobře hospodaří s lesním majetkem města, ale nyní se bude starat rovněž o pás zeleně na severní hranici katastru.

„Doposud jsme péči o biokoridor řešili formou veřejné finanční podpory ve výši kolem dvou set tisíc dvěma ochranářským organizacím. Ty budou i nadále při péči o biokoridor pomáhat díky smlouvě, která jim zaručí spolupráci,“ zdůvodnil primátor Miroslav Pišťák. „Lesy jsou vysoce profesionální společnost, což dokládají čtyři ocenění, která v minulosti získaly. Výsledky činnosti jsou takové, že nemáme obavy o to, jak se budou o biokoridor starat. Určitě nedojde ke zhoršení stavu, máme všichni zájem na tom, aby biokoridor plnil svůj účel,“ dodal starosta a současně ujistil, že ochránci přírody i nadále mohou počítat s finanční podporou města na své aktivity.

O biokoridor Hloučela pečoval především Český svaz ochránců přírody - regionální sdružení IRIS Prostějov. Ten bude nyní s novým správcem spolupracovat na základě smlouvy.

„Tak jak jsme dosud hovořili s jednatelem Lesů města Prostějova panem Vrbou, nevidíme ve spolupráci žádný problém a považujeme realizaci smlouvy, kterou je navržena, za výhodnou pro obě strany. Ovšem všechno ukáže až čas. Naše aktivity pro letošek máme finančně zajištěny a už pracujeme na jejich realizaci,“ řekla Eva Zatloukalová z ČSOP Iris.    

(jap)

Poslat nový komentář