Rozšířením třídění bioodpadů město nakonec ušetří

Rozšířením třídění bioodpadů město nakonec ušetří
ilustrační foto internet

 

Jak jsme vás již informovali, město nakoupí další sběrné nádoby na bioodpad. Investici pokryje z 80 procent dotace, kterou se podařilo získat z Operačního programu životního prostředí. Ta bude ale poskytnuta až po samotné realizaci nákupu a předložení faktury.

Rozšíření systému pro separaci bioodpadů schválila rada města už letos na jaře a se žádostí o dotaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí město uspělo. Město nakoupí 400 bionádob o objemu 140 litrů a 40 kontejnerů na bioodpad o objemu 770 litrů. Předpokládaná výše zakázky je do 600 000 Kč s DPH.

V této souvislosti schválili radní na své schůzi dodatek ke smlouvě o odvozu bioodpadu. „Rozšířením systému separace bioodpadů v Prostějově dojde k navýšení předpokládaného množství biologicky rozložitelného odpadu na 220 tun ročně. Za odvoz sice zaplatíme za rok o 147 tisíc korun více, ale vedle ekologického hlediska zároveň ušetříme za svoz komunálního odpadu. Zatímco odvoz jedné tuny biodpadu stojí včetně daně z přidané hodnoty 2 100 korun, tuna komunálního odpadu vyjde na 2 689 korun," vysvětlil náměstek primátora Jiří Pospíšil.

(jg)

Poslat nový komentář