Do nádob na bioodpad nepatří nic jiného!, upozorňuje magistrát

Do nádob na bioodpad nepatří nic jiného!, upozorňuje magistrát
Foto MMP

Magistrát města Prostějova žádá občany, aby do popelnic na bio odpad neodkládali jiné druhy odpadu (např. zbytkový komunální odpad, elektro, stavební odpad ...). Do těchto popelnic nepatří ani bio odpad uložený do igelitových sáčků a tašek! Z důvodů neukázněnosti občanů (viz fotodokumentace) budou z některých sídlišť nádoby na bioodpad přemístěny jinam.

Dalším nešvarem našich občanů je ukládání všech druhů komunálních odpadů včetně objemného ke stanovištím na třídění odpad. Jde tedy o zakládání černých skládek. Město Prostějov má dva sběrné dvory, kam občané mohou odpad i použité elektrospotřebiče zdarma odevzdat a to i o víkendu.

"Dále žádáme občany, aby do odpadkových košů neodkládali odpad z domácností a provozoven! Obzvláště také těžký stavební odpad nebo použité stelivo pro kočky. Ve všech těchto případech jde o porušování obecně závazné vyhlášky města s postihem podle obecných právních předpisů," dodal vedoucí odboru správy a majetku města Libor Vojtek. (red)

Poslat nový komentář