Působil na Prostějovsku a je v nebi?

Působil na Prostějovsku a je v nebi?
ilustrační foto církev

Na Zelený čtvrtek byl v Českých Budějovicích zahájen proces blahořečení tamního bývalého biskupa Josefa Hloucha, který zemřel v roce 1972 po tvrdém výslechu komunistické Státní bezpečnosti. Příběh muže, který by se mohl stát dalším českým blahoslaveným, se dotýká i Prostějovska.

Působil na Prostějovsku

Jako mladý kněz totiž Josef Hlouch působil i ve dvou farnostech v našem okrese. V roce 1926 byl nejprve farářem v Kladkách a následně také v Jesenci. Později působil v Olomouci, stal se profesorem teologie a následně byl v roce 1947 jmenován biskupem v Českých Budějovicích. Zde byl později pronásledován komunistickým režimem, kdy byl nejprve držen přes rok v domácím vězení v biskupské rezidenci, následně strávil celých jedenáct let v internaci (fakticky formě vězení) na různých místech republiky, ale vždy mimo svou českobudějovickou diecézi (území biskupství). Do ní se mohl vrátit až po dlouhých patnácti letech v roce 1968. Po dalších čtyřech letech biskupského působení vedlo jeho pronásledování ze strany komunistického režimu naneštěstí k tragickému konci.

Surový výslech

Devátého června 1972 byl předvolán na výslech tajnou politickou policií StB. Ten trval čtyři hodiny a účastnil se ho osobně i krajský komunistický církevní tajemník Leo Drozdek. Biskup se z výslechu vrátil zmlácený a stěžoval si na bolest břicha. Druhý den zemřel, při čemž komunisté samozřejmě nedovolili pitvu, která by určila příčinu smrti.

Nyní se bude v rámci katolické církve projednávat, zda je dostatek podkladů k jeho prohlášení za blahoslaveného, což je první stupeň kanonizace (druhou je prohlášení za svatého). Církev prohlášením za blahoslaveného garantuje, že dotyčná osoba je v nebi a je možné ji v modlitbách žádat o přímluvu. Blahoslaveným osobám mohou být také zasvěceny oltáře či kostely.

Církev nyní pro proces blahořečení hledá všechny, kteří by mohli poskytnout svědectví o životě Josefa Hloucha. Ta by mohla pocházet i z jeho působení v Kladkách či v Jesenci, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že od té doby již uplynulo skoro sto let, není příliš velká pravděpodobnost, že se pamětníci najdou právě u nás. (red)

Komentáře

A četl jste, že na Prostějovsku působil v letech 1926?

Od smrti v roce 1972 rozhodně neuplynulo sto let.
Snad se pamětníci najdou.P.

Neměl štěstí, že z této oblasti zla, nenávisti a závisti odešel. Ano, když se někdo narodí, začne i jeho konec. Ale 1972 není rok 1952, kdy byl proces se Slánským a spol. snad jsou ještě živí pamětníci - nejen ten církevní tajemník. Kritizujeme a zcela po právu výslechy v USA, kde jsou používány formy mučení, je třeba objasnit i tyto případy.

Měl štěstí,že z této oblasti zla,nenávisti a závisti,odešel.

Poslat nový komentář