Kde jsou ochránci přírody?

Olga Katolická

Narodila se 30. 9. 1951 v Prostějově, po vyučení dálkově vystudovala ekonomickou školu a nastoupila do OP Prostějov, nejprve jako sekretářka ředitele závodu 11, posléze jako pracovnice propagačního oddělení na úseku závodního rozhlasu a závodních novin. V roce 1976 přešla do Městského kulturního střediska jako redaktorka rozhlasu po drátě. Od roku 1984 pracovala v OD PRIOR, nejprve na úseku obchodní politiky, posléze jako vedoucí propagace a obchodní politiky. Od roku 1991 se vrátila k novinařině a nastoupila do redakce Prostějovského týdne. Zde na pozicích redaktor, editor a následně šéfredaktor pracovala až do konce roku 2006. V té době vážně onemocněla, po operaci zhoubného nádoru se podrobila léčbě a od počátku roku 2008 je v řádném starobním důchodu. Je vdaná a má tři dospělé syny.

A co dělají rybáři? Můj bratr své otázky vyřkl zvýšeným hlasem, ale věděla jsem, že jeho zlost není namířena proti mně. 

Bratr Miloš žije ve Vrahovicích a chodí na procházky. Většinou kolem Hloučely. A velmi často se vydá na kole podél toku říčky až do biokoridoru, k Abrahámkovi a třeba i dál k Mostkovicím. 

„Mám tu vodu rád. Chodím a pozoruju ryby. V některých místech byly už pěkné kousky... I pstruzi. A raci,“ vyprávěl mi a dodal: „Bojím se, že teď už bude všechno pryč.“ 

Současné velmi teplé počasí totiž snížilo množství vody v říčce na minimum. „V některých místech se vytvořily malé tůňky s množstvím ryb, které ale v tomto prostředí nemají šanci přežít,“ tvrdí Miloš. Každý den prý čeká, že přijdou rybáři s čeřeny, ryby odloví a přenesou do bezpečí. Zatím čeká marně. „Připadá mi, že je to všem jedno. Když se má někde ve městě pokácet strom, tak ekologičtí aktivisté svolávají málem demonstrace. Tady hynou stovky ryb a ještě jsem tu žádného ochránce přírody neviděl. A rybáři? Asi jsou na dovolené,“ dodal trpce. 

(ok)  

Komentáře

..děláte si legraci??

Nezlobte se na mě, ale tento způsob žurnalistiky zdá se mi být poněkud nešťastným..

Místo psaní takovéto tendenční poznámky, která mezi řádky vypovídá stylem JPP (v tomto případě "jeden pán povídá")cosi o málo aktivních aktivistech, cosi o stovkách ryb co jsou snad důležitější než strom atd..
Co takhle Miloši zvednou zadek nebo telefon a místo každodenního čekání na zachránce (se stejnou nebo spíše menší energií) zatelefonovat nebo zajít za úředníkem, který má podobné záležitosti na starosti a pohlídat si jak to vyřeší? Místo obviňování lidí, kteří mnohdy dělají co mohou, zadarmo, ve volném čase, jen pro dobrý pocit..
Rád si pak přečtu článek o tom, jak jste něčemu pomohl a byl přínosem..