Vzpomínka na Josefa Františka

Krev, pot a slzy. To byla v časech druhé světové války, řečeno s Winstonem Churchillem, každodenní realita civilistů, ale zejména vojáků, námořníků a letců, kteří stáli v prvé řadě obránců svobody před nacismem.

A výsledek? Opět nelze jinak než užít slova Winstona Churchilla: „Ještě nikdy v dějinách lidstva nevděčilo tolik lidí, tak málu za tak mnoho.“ Na prvním místě mezi hrdiny bitvy o Británii, která předznamenala výsledek celé druhé světové války, pak stojí Josef František.

Hrdina a letecké eso. Nejúspěšnější stíhač největšího leteckého střetnutí v dějinách. Symbol nezdolné vůle, příkladného vlastenectví a nekonečné odvahy. Měli bychom být náležitě hrdí, že pochází právě z našeho kraje, z Otaslavic.

Hrdiny, jako byl Josef František, bychom měli mít vždy v té největší úctě a jejich odkaz bychom měli náležitě opečovávat.

Jsem proto moc rád, že jsem měl tu čest zúčastnit se v sobotu 6. října vzpomínkové akce, kterou na věčnou památku Josefa Františka uspořádali spolu s leteckými kluby na Prostějovsku Otaslavičtí.

Důstojnou vzpomínkou nám připomněli, jak je důležité vzpomínat na naše hrdiny, kteří nám svými činy ukázali, že za demokracii má smysl bojovat.

Ladislav Županič